Jdi na obsah Jdi na menu
 


„Šokující záležitost... naprosto šokující... je to zázrak, že nikdo nepřišel o život... nikdy jsem nic podobného neslyšel... u všech hromů, bylo to ale štěstí, že jste se tam objevil, Snape...“
„Díky, pane ministře.“
„To bude Merlinův řád druhé třídy, řekl bych. První tří­dy, podaří-li se mi to prosadit!“
„Opravdu vám mnohokrát děkuji, pane ministře.“ „To je ošklivá rána, co jste utržil... nejspíš Blackova prá­ce, co?“
„Upřímně řečeno za ni vděčím Potterovi, Weasleymu a Grangerové, pane ministře...“
„ Cože?“
„Black je očaroval, to jsem poznal na první pohled. Sou­dě podle jejich chování, použil proti nim nejspíš matoucí kouzlo. Nejspíš uvěřili, že je Black nevinný. Za to, co pro­vedli, nenesou žádnou zodpovědnost. Na druhé straně je ovšem pravda, že jejich zásah mohl Blackovi poskyt­nout příležitost k útěku... Zjevně se domnívali, že se jim podaří Blacka chytit bez cizí pomoci. V minulosti už bez­trestně vyvázli ze spousty různých lumpáren... obávám se, že o sobě díky tomu mají dost vysoké mínění... a Pot­ter se samozřejmě od nástupu do školy těší neobyčejné shovívavosti ze strany ředitele -“
„No, podívejte, Snape... Harry Potter, vždyť sám víte... v jeho případě všichni tak trochu přimhuřujeme aspoň jedno oko.“
„Přitom ale - myslíte, že mu doopravdy prospívá, když se k němu chováme jako k protekčnímu dítěti? Já osob­ně se k němu snažím přistupovat jako ke kterémukoli ji­nému žákovi. A kdokoli jiný než on by byl za to, že své spolužáky vystavil takovému nebezpečí, přinejmenším podmíněně vyloučen. Jen to zvažte, pane ministře: v roz­poru se všemi pravidly školního řádu - poté, co byla v zá­jmu jeho bezpečnosti přijata všechna ta preventivní opatření - opustí v noci školní budovu a paktuje se s vl­kodlakem a vrahem. Navíc mám důvod se domnívat, že ještě ke všemu bez dovolení navštěvoval Prasinky -“
„No dobrá, dobrá... uvidíme, Snape, uvidíme... ten chlapec se nepochybně zachoval pošetile...“
Harry ležel s očima pevně semknutýma a poslouchal. Cítil se absolutně vyčerpaný Slova, která slyšel, jakoby mu z uší putovala do mozku zpomalenou rychlostí, takže jen s obtížemi chápal jejich smysl. Všechny údy měl jako z olo­va a víčka tak ztěžklá, že je nedokázal zvednout... Nejraději by tady, na té pohodlné posteli, ležel navěky...
„Nejvíc ze všeho mě ale překvapilo počínání těch moz­komorů... opravdu nemáte tušení, co je zahnalo na útěk, Snape?“
„Ne, pane ministře. Když jsem se konečně probral k vě­domí, vraceli se už na svá stanoviště ke vchodům...“ „To je zvláštní. A přece Black, Harry i ta dívka -“ „Všichni byli v bezvědomí, když jsem k nim dorazil. Blacka jsem samozřejmě svázal a nasadil mu roubík, vy­čaroval jsem nosítka a všechny jsem je dopravil přímo sem na hrad.“
Následovala chvíle ticha. Harryho mozek jako by za­čal pracovat rychleji, zároveň ale kdesi hluboko v ža­ludku zahlodal pocit nepokoje...
Otevřel oči.
Všechno kolem bylo lehce rozmazané. Někdo mu sun­dal z očí brýle. Ležel ve tmě ošetřovny. Na protějším kon­ci nemocničního pokoje rozpoznal madame Pomfreyo­vou. Stála k němu zády a skláněla se nad něčí postelí. Harry přimhouřil oči. Pod paží madame Pomfreyové za­hlédl Ronovu rudou čupřinu.
Harry otočil hlavou na polštáři na druhou stranu. V po­steli vpravo od něj ležela Hermiona. V měsíčním světle, jež zalévalo její lůžko, spatřil, že i ona má otevřené oči. Vypadala zkoprnělá strachem, a když viděla, že je Harry vzhůru, přitiskla si prst k ústům a ukázala na dveře ošetřovny. Byly dokořán a z venkovní chodby k nim doléha­ly hlasy Korneliuse Popletala a Snapea.
Madame Pomfreyová rázným krokem přešla temným pokojem k Harryho posteli. Otočil se a pohlédl na ni. Nesla v ruce největší kus čokolády, jaký kdy v životě vi­děl. Vypadal jako malý balvan.
„Ale, ale - tak už jsi vzhůru,“ zaradovala se hlasitě ma­dame Pomfreyová. Položila čokoládu na Harryho noční stolek a začala ji rozbíjet malým kladívkem na kusy.
„Jak je Ronovi?“ zeptali se Harry a Hermiona současně. „Přežije to,“ zamračila se přísně madame Pomfreyová. „A pokud jde o vás dva... zůstanete tady tak dlouho, do­kud si nebudu úplně jistá, že jste - Pottere, co si probo­ha myslíš - k čemu to je, co děláš?“
Harry se vysoukal do sedu, nasadil si brýle a zvedl svou hůlku.
„Musím mluvit s ředitelem,“ prohlásil.
„Pottere,“ domlouvala mu konejšivě madame Pomfreyo­vá, „Zachovej klid. Blacka chytili. Drží ho nahoře pod zámkem. Každou chvíli mají přijít mozkomorové, aby mu dali svůj polibek -“
„COŽE?“
Harry vyskočil z postele a Hermiona ho následovala. Jeho výkřik uslyšeli venku na chodbě, a tak v příští vte­řině vešli na ošetřovnu Kornelius Popletal a Snape.
„Harry, hej, Harry, co má tohle znamenat?“ zlobil se Po­pletal. „Ty máš pěkně ležet v posteli - dostal nějakou čo­koládu?“ obrátil se neklidně k madame Pomfreyové.
„Vyslechněte mě, pane ministře,“ vyhrkl Harry, „Sirius Black je nevinný! Petr Pettigrew svou smrt jen předstí­ral! Dnes večer jsme ho viděli! Nesmíte mozkomorům dovolit, aby Siriusovi udělali tu hroznou věc, on je -“
Popletal však jen kroutil hlavou a vlídně se na něj usmíval.
„Harry, Harry, máš pořádný zmatek v hlavě po tom dě­sivém zážitku. Pěkně si teď lehni a neboj se, všechno má­me pevně v rukou...“
„PRÁVĚ ŽE NEMÁTE!“ rozkřikl se Harry. „ZAVŘELI JSTE TOHO NEPRAVÉHO!“
„Vyslechněte nás, prosím, pane ministře,“ přidala se Hermiona, která spěšně stanula Harrymu po boku a pro­sebně hleděla Popletalovi do tváře. „Já ho taky viděla. Byl proměněný v Ronovu krysu, je to zvěromág, ten Petti­grew, a...“
„Vidíte, pane ministře?“ přerušil ji Snape. „Oba si po­čínají jako pominutí... Black se opravdu činil...“ „NEJSME POMINUTÍ!“ zaburácel Harry
„Pane ministře! Pane profesore!“ ozvala se rozzlobeně madame Pomfreyová. „Musím trvat na tom, abyste oka­mžitě odešli. Potter je můj pacient a neměl by se rozči­lovat.“
„Já se nerozčiluju, jen se snažím vysvětlit, co se stalo!“ protestoval rozhorleně Harry. „Jen kdyby poslouchali...“ Madame Pomfreyová však náhle Harrymu nacpala do úst obrovitý kus čokolády. Když se zakuckal, využila to­ho a zatlačila ho zpátky do postele.
„Snažně vás prosím, pane ministře, tyhle děti teď po­třebují moji péči. Odejděte, prosím -“
Vtom se otevřely dveře a vstoupil Brumbál. Harry s ne­smírnou námahou spolkl hroudu čokolády, kterou měl v ústech, a znovu se postavil.
„Pane profesore, Sirius Black -“
„U všech všudy!“ zaječela hystericky madame Pom­freyová, „Je tohleto ošetřovna nebo ne? Pane řediteli, mu­sím trvat na tom, aby - “
„Moc se omlouvám, Poppy, ale potřebuji si chviličku pohovořit tady s panem Potterem a se slečnou Grange­rovou,“ odpověděl nevzrušeně Brumbál. „Zrovna jsem mluvil se Siriusem Blackem -“
„Předpokládám, že vám vykládal stejnou báchorku, ja­kou zasel do hlavy Potterovi,“ ušklíbl se Snape. „Něco o nějaké kryse a o tom, že Pettigrew žije...“
„Máte pravdu, přesně to Black tvrdí,“ připustil Brum­bál a pozorně si Snapea prohlížel skrze své půlměsíco­vé brýle.
„A co moje svědectví - to se nepočítá?“ zavrčel po­drážděně Snape. „Petr Pettigrew v Chroptící chýši ne­byl a ani na školních pozemcích jsem ho nikde neviděl.“
„To proto, že jste byl omráčený, pane profesore!“ vy­světlovala vážným hlasem Hermiona. „Nedorazil jste včas, nemohl jste slyšet -“
„Slečno Grangerová, DRŽTE JAZYK ZA ZUBY!“
„No tak, Snape,“ napomenul ho vylekaně Popletal, „ta mladá dáma má v hlavě po tom všem pořádný zmatek, k tomu přece musíme přihlédnout...“
„Rád bych si s Harrym a s Hermionou promluvil o sa­motě,“ oznámil stroze Brumbál. „Korneliusi, Severusi, Poppy - buďte tak laskavi a odejděte.“
„Pane řediteli!“ zalykala se rozčilením madame Pom­freyová. „Oni se potřebují léčit, potřebují klid...“ „Tohle nepočká,“ prohlásil nesmlouvavě Brumbál. „Dů­razně vás o to žádám.“
Madame Pomfreyová našpulila rty, uraženě odkráčela do své kanceláře na konci nemocničního pokoje a prásk­la za sebou dveřmi. Popletal pohlédl na velké zlaté ka­pesní hodinky, které měl připnuté k vestě.
„Už by tady měli být mozkomorové,“ konstatoval. „Pů­jdu si s nimi promluvit. Uvidíme se nahoře, Brumbále.“ Přešel ke dveřím a přidržel je otevřené pro Snapea, profesor se však nepohnul.
„Doufám, že z té Blackovy báchorky nevěříte ani slo­vu,“ zašeptal a upřeně pohlížel Brumbálovi do očí. „Přeji si mluvit s Harrym a s Hermionou o samotě,“ opakoval Brumbál.
Snape postoupil o krok k němu.
„Že je schopen vraždy, to Sirius Black prokázal už ve svých šestnácti letech,“ zasyčel tiše. „Doufám, že jste na to nezapomněl, pane řediteli? Nezapomněl jste, že se kdysi pokusil zabít mě?“
„Paměť mi slouží stejně dobře jako tenkrát, Severusi,“ ujistil ho klidně Brumbál.
Snape se otočil na podpatku a prošel dveřmi, které mu Popletal stále ještě přidržoval. Zavřely se za nimi a Brum­bál se otočil k Harrymu a Hermioně. Oba v tu ránu spus­tili zároveň.
„Pane profesore, Black mluví pravdu. Viděli jsme Pet­tigrewa -“
„- utekl, hned jak se profesor Lupin proměnil ve vlko­dlaka -“
„- Pettigrew je teď krysa -“
„- a ta jeho přední tlapka, chci říct - uřízl si prst...“ „A Rona napadl Pettigrew, ne Sirius...“
Brumbál však zdvihl ruku a rozhodným gestem zasta­vil ten příval slov.
„Jen si poslechněte, co vám řeknu já, a snažně vás pro­sím, abyste mě nepřerušovali, protože máme málo času,“ skočil jim klidně do řeči. „Kromě vašich tvrzení neexis­tuje jediný důkaz, který by Blackovu historku podpořil - a slovo dvou třináctiletých čarodějů nikoho nepře­svědčí. Očití svědkové z celé ulice tenkrát vypověděli pod přísahou, že viděli, jak Sirius Pettigrewa zabil. Já sám jsem ministerstvu dosvědčil, že Sirius byl Strážcem ta­jemství manželů Potterových.“
„Profesor Lupin vám může potvrdit, že -“ nedokázal se Harry zdržet slova.
„Profesor Lupin je teď zrovna někde uprostřed Zapo­vězeného lesa a nikomu nic potvrdit nemůže. Až na se­be znovu vezme lidskou podobu, bude už pozdě. Sirius na tom bude hůř, než kdyby zemřel. A chtěl bych ještě dodat, že pro většinu z nás jsou vlkodlaci tvorové natolik nedůvěryhodní, že by Lupinovo svědectví stejně nic neznamenalo - a krom toho skutečnost, že on a Sirius jsou staří kamarádi...“
„Ale...“
„Poslouchej mě, Harry! Na tohle na všechno je poz­dě, chápeš? Musí ti přece být jasné, že verze událostí, jak je líčí profesor Snape, je mnohem přesvědčivější než ta vaše.“
„Snape Siriuse nenávidí,“ vysvětlovala zoufale Hermio­na. „A to jen kvůli nějakému hloupému žertu, kterým si z něj Sirius kdysi vystřelil...“
„Sirius si rozhodně nepočíná jako nevinný člověk. Ten útok na Buclatou dámu - to, jak pronikl do nebelvírské věže s nožem v ruce - bez Pettigrewa, ať už živého ne­bo mrtvého - nemáme sebemenší šanci rozsudek nad Blackem zvrátit.“
„Vy nám ale věříte.“
„Ano, já vám věřím,“ potvrdil tiše Brumbál. „Není ale v mých silách přimět ostatní, aby prozřeli a dali pravdě průchod, a nemohu změnit rozhodnutí ministra kouzel...“
Harry vzhlížel k Brumbálovi, který se tvářil neobyčej­ně vážně, a měl pocit, jako by se mu celý jeho svět roz­padal od základů. Už dávno přivykl myšlence, že si Brum­bál dokáže poradit s jakýmkoli problémem, a očekával proto, že i z téhle bryndy nějak úžasně vybruslí. Ale nic takového se nestalo... pohasla i jejich poslední naděje.
„V tomhle případě,“ pokračoval Brumbál pomalu a pře­jel světlemodrýma očima z Harryho na Hermionu, „po­třebujeme víc času.“
„Ale -“ špitla Hermiona; pak náhle vykulila oči, div jí nevypadly z důlků. „AHA!“
„Teď dávejte dobrý pozor,“ vyzval je Brumbál. Mluvil velice tichým, ale naprosto zřetelným hlasem. „Sirius je zamčený v pracovně profesora Kratiknota v sedmém pat­ře. Je to třinácté okno zprava v západní věži. Pokud všechno půjde dobře, podaří se vám dnes večer zachrá­nit víc než jeden nevinný život. Jedno si ale oba dva za­pamatujte. Nikdo vás nesmí vidět. Vy to pravidlo znáte, slečno Grangerová - víte, co je v sázce... nikdo - vás - nesmí - vidět.“
Harry neměl sebemenší ponětí, o co vlastně jde. Brum­bál se otočil na podpatku, a když došel ke dveřím, ještě jednou se ohlédl.
„Teď vás tady zamknu. Je -“ podíval se na hodinky, „za pět minut půlnoc. Měly by stačit tři obrátky, slečno Gran­gerová. Hodně štěstí.“
„Hodně štěstí?“ opakoval zmateně Harry, když se za Brumbálem zavřely dveře. „Tři obrátky? O čem to mlu­ví? Co máme udělat?“
Hermiona už se však potýkala s límcem svého hábitu a začala vytahovat velice dlouhý zlatý řetěz, složený z ne­smírně jemných článků.
„Pojď honem ke mně, Harry,“ vyzvala ho naléhavě. „Dělej!“
Harry už vůbec nic nechápal, ale přikročil blíž k ní. Na řetězu, který držela před sebou, uviděl zavěšené malič­ké, třpytivé přesýpací hodiny.
„Tak pojď -“
Přehodila oběma řetěz kolem krku. „Připraven?“ vydechla.
„Co to děláme?“ vyptával se absolutně zmatený. Hermiona přesýpací hodiny třikrát převrátila. Potemnělá ošetřovna kolem nich se rozplynula. Harry měl pocit, jako by obrovskou rychlostí někam pozadu le­těl. Všude kolem něj se míhaly rozmazané obrazce různých barev a tvarů a v uších mu hučelo. Snažil se něco vykřiknout, ale neslyšel vlastní hlas.
A pak pod nohama znovu pocítil pevnou zem a všech­no kolem opět nabylo ostrých tvarů...
Stál vedle Hermiony v liduprázdné vstupní síni, jejíž dlážděnou podlahu osvětlovaly zlaté paprsky sluneční­ho světla, pronikající dovnitř otevřenou hlavní branou. Poplašeně se otočil a pohlédl na Hermionu; do krku se mu přitom zařízl řetěz, na němž visely přesýpací hodiny. „Hermiono, co to...“
„Pojď sem!“ popadla ho Hermiona za paži a zatáhla ho na druhý konec síně ke dveřím do úklidového přístěn­ku, otevřela je, strčila ho dovnitř mezi kbelíky a košťata, vlezla si k němu a dveře zase zabouchla.
„Co - jak - co se stalo, Hermiono?“
„Vrátili jsme se zpátky časem,“ vysvětlovala šeptem Hermiona a stahovala přitom potmě Harrymu řetěz z kr­ku. „O tři hodiny zpátky...“
Harry si sáhl na nohu a pořádně se do ní štípl. Dů­kladně ho to zabolelo, čímž se naprosto vyloučila mož­nost, že se mu zdá nějaký hrozně divný sen.
„Psst! Poslouchej! Někdo jde! Myslím... myslím, že jsme to nejspíš my!“
Hermiona tiskla ucho ke dveřím přístěnku.
„Kroky napříč síní... ano, myslím, že jsme to my a jde­me k Hagridovi!“
„Chceš tím snad říct,“ zašeptal Harry, „že jsme tady v přístěnku a zároveň tam venku?“
„Přesně tak,“ přisvědčila Hermiona s uchem stále při­lepeným k dveřím přístěnku. „Určitě to musíme být my... Podle zvuku to nevypadá na víc než na tři lidi... a jdeme pomalu, protože jsme schovaní pod neviditelným pláš­těm...“
Odmlčela se a poslouchala ještě pozorněji. „Právě jsme sešli po hlavním schodišti...“
Hermiona se posadila na převrácený kbelík a tvářila se zoufale nervózně. Harry by ale rád slyšel odpověď na ně­kolik otázek.
„Kde jsi přišla k té hračičce, co vypadá jako přesýpací hodiny?“
„Říká se tomu obraceč času,“ vysvětlovala šeptem Hermiona, „a dostala jsem ho od profesorky McGona­gallové hned první den školy v září, kdy jsme se vrátili do Bradavic. Používala jsem ho celý rok, abych zvládla všechny hodiny, na které jsem se přihlásila. Musela jsem profesorce McGonagallové přísahat, že o tom nikomu neřeknu; ona sama musela na ministerstvo kouzel napsat spoustu nejrůznějších dopisů, aby mi ho směla dát. Musela se za mě zaručit, že jsem vzorná, a taky že ten obra­ceč nikdy nepoužiju k ničemu jinému než k plnění svých studijních povinností... Vracela jsem zpátky čas, abych mohla chodit na další hodiny, takže jsem dělala několik předmětů najednou, chápeš? Jenže...
Harry, já vůbec nevím, co bychom podle Brumbála měli udělat! Proč nám řekl, abychom se vrátili o tři ho­diny zpátky? Jak to Siriusovi pomůže?“
Harry hleděl do její tváře zakryté stínem.
„Někdy touhle dobou se muselo stát něco, co bychom podle něj měli změnit,“ usoudil rozvážně. „Takže co se stalo? Před třemi hodinami jsme zrovna šli dolů k Hag­ridovi...“
„Tohle je před třemi hodinami a fakt zrovna jdeme do­lů k Hagridovi,“ přerušila ho Hermiona. „Právě jsme sly­šeli, jak odcházíme...“
Harry se zamyšleně zamračil. Měl pocit, jako by se mu úporným soustředěním krabatil celý mozek v hlavě. „Brumbál před chviličkou řekl - řekl, že by se nám mohlo podařit zachránit víc než jeden nevinný život...“ A pak mu to došlo. „Musíme zachránit Klofana, Hermiono!“ „Ale - jak tím pomůžeme Siriusovi?“
„Brumbál říkal - právě nám přece prozradil, za kterým je oknem - že je za oknem Kratiknotovy pracovny! Tam je Sirius zamčený! Musíme k tomu oknu doletět na Klo­fanovi a Siriuse zachránit! Sirius může na Klofanovi uprchnout - můžou si oba zachránit život!“
Pokud to byl Harry schopen v šeru posoudit, tvářila se Hermiona absolutně vyděšeně.
„Jestli se nám tohle podaří a nikdo nás při tom neuvi­dí, bude to zázrak!“
„Možná ano, ale zkusit to musíme, nemyslíš?“ pře­svědčoval ji Harry. Vstal a přitiskl ucho ke dveřím. „Nezdá se, že by tam někdo byl... tak pojď, vyrazíme...“ Harry strčil do dveří přístěnku a otevřel je. Ve vstup­ní síni nikdo nebyl. Jak nejrychleji a nejtišeji to šlo, vy­razili z přístěnku a seběhli po kamenném schodišti. Stí­ny už se prodlužovaly a vrcholky stromů v Zapovězeném lese znovu lemoval zlatavý přísvit.
„Jestli se někdo kouká ven z okna -“ vypískla Hermio­na a ohlédla se na hrad, který se tyčil za jejich zády. „Tak poběžíme,“ přerušil ji rozhodně Harry. „Přímo do lesa, co říkáš? Budeme se muset schovat za stromem ne­bo tak nějak a dávat pozor -“
„Dobře, ale vezmeme to oklikou kolem skleníků!“ za­lapala po dechu Hermiona. „Nesmíme mít na dohled dveře Hagridova srubu, protože jinak se uvidíme! Teď už musíme být skoro u Hagrida!“
Harry stále ještě hádal, co tím vlastně myslí, dal se však do běhu a Hermiona se mu držela v patách. Proběhli me­zi záhony se zeleninou až ke skleníkům, za nimiž se na okamžik zastavili“ a pak běželi dál, co jim nohy stačily - obloukem se vyhnuli Vrbě mlátičce a tryskem pádili do úkrytu Zapovězeného lesa...
Bezpečně ukryt v stínu stromů se Harry otočil; o něko­lik vteřin později k němu dorazila zadýchaná Hermiona. „Prima,“ zachrčela, „teď se musíme nepozorovaně do­stat k Hagridovi. Drž se mimo dohled, Harry...“
Tiše si hledali cestu mezi stromy a drželi se u samého okraje lesa. Pak, když zahlédli průčelí Hagridovy hájen­ky, slyšeli, jak tam někdo klepe na dveře. Rychle se scho­vali za kmen obrovitého dubu a opatrně zpoza něj vy­koukli.
Ve dveřích se objevil třesoucí se bledý Hagrid a roz­hlížel se, aby zjistil, kdo to klepal. A Harry zaslechl svůj vlastní hlas.
„To jsme my, Máme na sobě neviditelný plášť. Pusť nás dovnitř, svlékneme si ho.“
„Neměli jste sem chodit!“ zašeptal Hagrid, ale ustou­pil stranou a rychle za nimi přibouchl dveře.
„To je ta největší bláznivina, jakou jsme kdy podnikli,“ prohlásil přesvědčeně Harry.
„Pojďme o kousek dál,“ vybídla ho šeptem Hermiona. „Musíme se dostat blíž ke Klofanovi!“
Opatrně se kradli mezi stromy, až uviděli nervózního hipogryfa, uvázaného k plotu Hagridovy dýňové za­hrádky.
„Teď?“ zeptal se tiše Harry.
„Ne!“ zarazila ho Hermiona. „Když ho odvedeme teď, budou si členové té komise myslet, že ho osvobodil Hag­rid. Musíme počkat, dokud neuvidí, že je tady venku uvázaný.“
„V tom případě na to budeme mít jenom asi tak mi­nutu,“ protestoval Harry. Celé mu to začínalo připadat nemožné.
V tom okamžiku se z Hagridovy hájenky ozval třesk rozbíjeného porcelánu.
„Hagrid právě upustil ten džbánek s mlékem,“ ko­mentovala to šeptem Hermiona. „Já za okamžik najdu Prašivku...“
O několik minut později skutečně zaslechli Hermio­nino překvapené vypísknutí.
„Hermiono,“ ozval se náhle Harry „co kdybychom... co kdybychom tam prostě vběhli, popadli Pettigrewa...“ „Ne!“ zaprotestovala Hermiona vyděšeným šepotem. „Copak to nechápeš? Porušujeme jeden z nejvýznam­nějších kouzelnických zákonů! Nikdo podle něj nemá právo měnit čas, nikdo! Slyšel jsi Brumbála, jestli nás ně­kdo uvidí -“
„Viděli bychom se jen my sami a Hagrid!“
„A co myslíš, že bys udělal, Harry, kdybys uviděl sám se­be vpadnout do Hagridova srubu?“ zeptala se Hermiona. „To bych... to bych se nejspíš zbláznil,“ připustil Har­ry, „nebo bych si myslel, že to je určitě dílo nějaké čer­né magie...“
„Přesně tak! Vůbec bys to nechápal, možná bys do­konce sám na sebe zaútočil! Takže už je ti to jasné? Pro­fesorka McGonagallová mi vyprávěla, k jak hrozným vě­cem došlo, když si kouzelníci zahrávali s časem... spousta z nich se nakonec v té minulosti nebo v budoucnosti omylem zabila!“
„No dobře,“ přikývl Harry. „Byl to jen takový nápad. Myslel jsem prostě -“
Hermiona do něj ale šťouchla a ukázala prstem k hra­du. Harry trochu pootočil hlavu, aby měl jasný výhled na vzdálenou hlavní bránu. Po schodišti právě scházeli Brumbál, Popletal, vetchý stařec z komise a kat Macnair.
„Za okamžik už z hájenky vyjdeme!“ vydechla Hermiona. Zadní dveře se skutečně po chvíli otevřely a Harry vi­děl sám sebe, jak s Ronem a Hermionou a spolu s Hag­ridem vycházejí ven. Byl to bezpochyby nejzvláštnější zá­žitek celého jeho života, když tam stál schovaný za stromem, a zároveň pozoroval sám sebe u dýňové za­hrádky.
„No tak, Klofane, no tak...“ uklidňoval Hagrid hipo­gryfa. Potom se otočil k Harrymu, Ronovi a Hermioně. „A vy už běžte. Upalujte!“
„Hagride, my nemůžeme -“
„Povíme jim, jak to doopravdy bylo...“ „Nesmějí ho přece zabít...“
„Běžte! Už takhle je to dost špatný. Nemusíte se eště dostat do maléru vy tři!“
Harry sledoval, jak Hermiona přes něj a přes Rona pře­hazuje neviditelný plášť u záhonu s dýněmi.
„Honem utíkejte. Nic neposlouchejte...“
Od vchodu se ozvalo zaklepání. Popravčí četa dorazila. Hagrid se otočil a zamířil zpět do srubu; zadní dveře za sebou nechal otevřené. Harry se díval, jak v malých ostrůvcích kolem srubu polehává tráva a naslouchal vzdalující se trojí ozvěně kroků. Byl už i s Ronem a Her­mionou pryč... zato druhý Harry a druhá Hermiona, ukry­tí mezi stromy, zadními dveřmi slyšeli, co se děje uvnitř hájenky.
„Kde máte to zvíře?“ ozval se Macnairův chladný hlas. „Ve-venku,“ zakoktal Hagrid.
Harry honem schoval hlavu za strom, když se v Hagri­dově okně objevil Macnair, aby se podíval ven na Klofa­na. Pak slyšeli Popletala.
„Musíme... hmm... musíme vám přečíst oficiální roz­hodnutí o popravě, Hagride. Vezmu to stručně. A pak to budete vy a Macnair muset podepsat. Macnaire, mu­síte si to také poslechnout, to je úředně stanovený po­stup...“
Macnairova tvář, do té doby vyhlížející z okna, zmize­la. Teď, nebo nikdy.
„Počkej tady,“ pošeptal Harry Hermioně. „ Já se o to po­starám.“
V okamžiku, kdy se znovu ozval Popletalův hlas, Har­ry tryskem vyběhl zpoza stromu, za kterým se ukrýval, přeskočil plot zahrádky s dýněmi a přistoupil ke Klofa­novi.
„Komise pro likvidaci nebezpečných tvorů rozhodla, že hipogryf jménem Klofan, nadále v tomto dokumen­tu označovaný termínem odsouzený, bude popraven při západu slunce dne šestého června...“
Harry se soustředil na to, aby ani jednou nemrkl, za­díval se Klofanovi do vášnivě planoucích oranžových očí a uklonil se. Klofan padl na šupinatá kolena a pak se zno­vu postavil. Harry se začal potýkat s provazem, jímž byl hipogryf přivázaný k plotu.
„... odsouzený k smrti stětím, přičemž samotnou exe­kuci provede komisí jmenovaný mistr popravčí Walden Macnair…“
„Tak pojď, Klofane,“ mumlal Harry, „dělej, přišli jsme ti pomoct. Tiše... tiše...“
„... jak stvrzují níže uvedené podpisy. Hagride, vy se podepíšete tady…“
Harry vší silou zatáhl za provaz, ale Klofan zaryl před­ní nohy do země.
„Tak pojďme, ať už to máme za sebou,“ ozval se z Hag­ridova srubu třaslavý hlas člena komise. „Možná by bylo lepší, Hagride, kdybyste zůstal tady uvnitř...“
„Ne, já... chci bejt u něj... nechci, aby byl v takový chví­li samotnej...“
Ze srubu se ozvaly kroky.
„Hni sebou, Klofane!“ zasípal Harry.
Znovu a důrazněji zatáhl za provaz, který měl hipogryf uvázaný kolem krku. Konečně vykročil a rozčileně za­šustil křídly. Pořád byli deset stop od Zapovězeného le­sa, na dohled od Hagridových zadních dveří.
„Ještě moment prosím, Macnaire,“ ozval se z jejich blíz­kosti Brumbálův hlas. „Vy to také musíte podepsat.“ Kro­ky se zastavily. Harry se pověsil na provaz. Klofan klapl zobákem a rozešel se o něco rychleji.
Zpoza jednoho stromu vykoukl Hermionin bledý obličej. „Pospěš si, Harry!“ pobízela ho nehlasně.
Harry stále slyšel doléhat ze srubu Brumbálův hlas. Znovu popadl provaz a zabral. Klofan jen neochotně pře­šel do klusu. Dospěli právě ke stromům...
„Honem! Honem!“ vybízela je úpěnlivě Hermiona, vy­běhla z úkrytu za stromem, také se chopila provazu a při­spěla svou váhou k tomu, aby zrychlila Klofanův běh. Harry se ohlédl přes rameno a zjistil, že jsou mimo do­hled; Hagridovu zahrádku už vůbec neviděl.
„Stůj!“ nařídil šeptem Hermioně. „Mohli by nás slyšet...“ Zadní dveře hájenky se s prásknutím rozletěly doko­řán. Harry, Hermiona a Klofan stáli vedle sebe v naprosté tichosti. Vypadalo to, jako by i hipogryf pozorně na­slouchal.
Ticho - a potom...
„Kde je?“ ozval se třaslavý hlas člena komise. „Kde má­te tu potvoru?“
„Byla uvázaná tady!“ odpověděl nakvašeně popravčí. „Viděl jsem ji! Přesně tady!“
„To je ovšem zvláštní,“ poznamenal Brumbál. V hlase mu zazněl pobavený podtón.
„Klofane!“ zachraplal Hagrid.
Následoval svištivý zvuk a po něm dopad sekery na dře­vo. To ji kat nejspíš zarazil rozvztekleně do plotu. A pak k nim dolehlo skučení a teď mezi vzlyky rozeznávali jed­notlivá Hagridova slova.
„Je pryč! Pryč! Ať je ten jeho zobák požehnanej, von je pryč! Určitě se vod toho plotu sám urval! Klofane, ty můj chytrolíne!“
Hipogryf se začal na provaze vzpínat, jako by chtěl zpátky k Hagridovi. Harry a Hermiona ho popadli o to pevněji a zapřeli se nohama do půdy Zapovězeného le­sa, aby mu v tom zabránili.
„Někdo ho odvázal,“ vrčel vztekle kat. „Měli bychom prohledat školní pozemky, pročesat les...“
„Jestli Klofana doopravdy někdo ukradl, Macnaire, váž­ně si myslíte, že ho odtud zloděj odvedl pěšky?“ zeptal se Brumbál a vypadalo to, že se dobře baví. „Jestli chce­te, můžete prohledat oblohu... Hagride, přišel by mi vhod šálek čaje. Nebo pořádná sklenice brandy.“
„Sa-samozřejmě, pane profesore,“ přisvědčil Hagrid hlasem, který zněl, jako by přetékal štěstím. „Jen pojďte dovnitř, pojďte, prosím...“
Harry s Hermionou pozorně naslouchali. Slyšeli něčí kroky, tlumené katovy nadávky a bouchnutí dveří, po němž opět zavládlo ticho.
„A co teď?“ zašeptal Harry a rozhlížel se kolem. „Budeme tady muset zůstat schovaní,“ prohlásila Hermio­na, která vypadala pořádně šokovaně. „Musíme počkat, do­kud se nevrátí na hrad. Pak ještě počkáme, až bude bez­pečné odletět s Klofanem k Siriusovu oknu. Bude ještě pár hodin trvat, než se tam dostane... Ach bože, to bude těžké...“ Nervózně se ohlédla přes rameno do hloubi lesa. Slun­ce právě zapadlo.
„Budeme se muset přesunout jinam,“ rozhodl Harry po chvíli usilovného přemýšlení. „Někam, odkud budeme mít výhled na Vrbu mlátičku, protože jinak nebudeme vědět, co se zrovna děje.“
„Dobře,“ souhlasila Hermiona a pevněji uchopila Klo­fana za provaz. „Nezapomínej ale, že na nás nesmí být vi­dět, Harry...“
Pomalu se ubírali podél Zapovězeného lesa, zatímco krajinu pohlcovala hustá tma, až se ocitli skrytí za sku­pinkou stromů, skrze jejichž větve rozeznávali obrysy Vr­by mlátičky.
„Támhle je Ron!“ ozval se náhle Harry.
Po travnatém svahu běžela nějaká temná postava, je­jíž pokřik se rozléhal tichým nočním vzduchem. „Nech Prašivku na pokoji - nech ji být! Uteč, Prašiv­ko - poběž sem -“
A pak viděli, jak se odnikud zčistajasna vylouply dvě dal­ší postavy. Harry se pozoroval, jak spolu s Hermionou pro­následují Rona. Viděl, jak se Ron střemhlav vrhl k zemi.
„A mám tě! A ty koukej zmizet“ ty hnusná kočko!“
„Už je tu Sirius,“ upozornil Harry. Od kořenů vrby vy­skočila obrovitá psí silueta. Viděli, jak pes srazil Harryho k zemi a po chvíli popadl Rona...
„Odtud to vypadá ještě hůř, nezdá se ti?“ poznamenal Harry, když se díval, jak pes vleče Rona do díry pod ko­řeny „Au... podívej, ten strom mě zrovna pořádně bacil... a tebe taky… to je ale neskutečné...“
Vrba mlátička skřípěla a rozháněla se spodními větve­mi. Sledovali sami sebe, jak uskakují ze strany na stranu a snaží se dosáhnout na kmen. A pak strom znehybněl. „To Křivonožka zmáčkl ten suk,“ ozvala se Hermiona. „A tam jdeme my...“ zamumlal Harry. „Už jsme uvnitř.“ Jakmile zmizeli v otvoru, začal se strom znovu zachví­vat. O několik vteřin později zaslechli úplně nablízku kroky. Byli to Brumbál, Macnair, Popletal a onen stařík z komise, vraceli se nahoru na hrad.
„Těsně po tom, co jsme vlezli do té chodby!“ rozčilo­vala se Hermiona. „Kdybychom jen byli přesvědčili Brumbála, aby šel s námi...“
„Macnair a Popletal by byli šli s ním,“ dořekl za ni hoř­ce Harry. „Vsadím se, o co chceš, že by byl Popletal Mac­nairovi nařídil, aby Siriuse na místě popravil...“
Sledovali, jak všichni čtyři muži stoupají po hradním schodišti a mizí jim z očí. Na několik minut zůstala scé­na opuštěná. A potom...
„Támhle přichází Lupin!“ vyhrkl Harry, když spatřili, jak po kamenném schodišti sbíhá další postava a uhání k vrbě. Harry pohlédl na oblohu; mraky dokonale za­krývaly měsíc.
Dívali se, jak Lupin ze země sebral ulomenou větev a přimáčkl ji k suku na kmeni. Strom přestal vzdorovat a Lupin také zmizel v otvoru mezi kořeny.
„Kdyby byl sebral i ten plášti,“ postýskl si Harry. „Tak­hle tam jen tak leží...“
Otočil se k Hermioně.
„Kdybych teď pro něj vyrazil a drapl ho, Snape by se k němu vůbec nedostal a...“
„Harry, nikdo nás nesmí vidět!“
„Jak tohle můžeš vydržet?“ vyjel vztekle na Hermionu. „Jen tady čučet na to, co se ti stane?“ Zaváhal. „Já jdu pro ten plášt!“
„Ne, Harry!“
Hermiona v poslední vteřince chňapla Harryho za há­bit. Přesně v tomtéž okamžiku zaslechli hlasitý zpěv. Byl to Hagrid, který se ubíral vzhůru k zámku, z plna hrdla si prozpěvoval a mírně se motal. V rukou nejistě svíral velkou láhev.
„Vidíš to?“ zašeptala Hermiona. „Vidíš, co se mohlo stát? Musíme zůstat schovaní, aby nás nikdo neviděl! Nech toho, Klofane!“
Hipogryf už se zas všemožně snažil vytrhnout se jim a připojit se k Hagridovi. Harry se rovněž chopil prova­zu a pomáhal Hermioně zvíře udržet. Sledovali, jak Hag­rid podnapile vrávorá k hradu. A teď zmizel. Klofan za­nechal pokusů osvobodit se a hlava mu smutně poklesla k zemi.
Po pouhých dalších dvou minutách se hradní brána znovu rozletěla dokořán. Tryskem z ní vyrazil Snape a rozběhl se přímo k Vrbě mlátičce.
Harry stiskl ruce v pěst, když sledoval, jak Snape u stro­mu prudce zabrzdil a rozhlédl se kolem. Uviděl plášť a se­bral ho ze země.
„Nesahej na něj těma špinavýma rukama!“ zahuhlal si Harry pod vousy.
„Psst!“
Snape popadl větev, kterou před ním použil i Lupin, aby vrbu znehybnil, zatlačil na suk a ztratil se, když si pře­hodil plášti přes sebe.
„A je to,“ poznamenala tiše Hermiona. „Už jsme všich­ni dole... teď nám nezbývá než počkat, dokud zas nevy­lezeme ven...“
Uchopila konec Klofanova provazu a pevně ho zauzli­la kolem nejbližšího stromu; pak se posadila na kousek suché země a rukama si obemkla kolena.
„Je tady jedna věc, které nerozumím, Harry.. Proč vlast­ně mozkomorové Siriuse nesebrali a neodvedli ho? Vzpo­mínám si, jak se tam objevili, myslím ale, že potom jsem ztratila vědomí... byla jich taková spousta...“
Harry se také posadil. Vylíčil jí, co viděl on; jak v oka­mžiku, kdy se k němu nejblíže stojící mozkomor naklo­nil ústy, přicválalo přes jezero cosi velkého a stříbřité­ho a přimělo mozkomory k ústupu.
Když jí to dovykládal, zírala na něj Hermiona s mírně pootevřenou pusou.
„Co to ale bylo?“
„Existuje jen jediná věc, která mohla zahnat mozkomory na útěk,“ mínil Harry. „Skutečný Patron. Opravdu mocný.“ „Kdo ho ale vyčaroval?“
Harry neodpovídal. Znovu přemýšlel, jakou osobu to viděl na protějším břehu jezera. Sám za sebe tušil, kdo to byl - ale copak bylo něco takového možné?
„Tys neviděl, jak ten člověk vypadal?“ vyptávala se dychtivě Hermiona. „Nebyl to někdo z učitelů?“
„Ne,“ zavrtěl hlavou Harry. „Nikdo z učitelů to nebyl.“ „Musel to ale být nějaký doopravdy mocný kouzelník, když zahnal všechny ty mozkomory pryč... Když jeho Pat­ron tak zářivě plál, neosvítil i jeho obličej? Nevšiml sis...“ „Ale ano, viděl jsem ho,“ připustil jen neochotně Har­ry „Jenže... možná jsem si to jen představoval... Hned po­tom jsem ztratil vědomí...“
„Kdo sis myslel, že to je?“
„Myslím...“ Harry polkl naprázdno - uvědomoval si, jak podivně to bude znít. „Myslím, že to byl můj táta.“ Přitom pohlédl na Hermionu a viděl, že má ústa úpl­ně dokořán. Upřeně na něj zírala s obavami i soucitem zároveň.
„Harry, tvůj táta je ale - no - je přece mrtvý,“ hlesla tiše. „ Já vím,“ vyhrkl honem Harry.
„Myslíš, že to byl jeho duch?“
„Já nevím... ne... vypadal opravdově...“ „V tom případě ale -“
„Možná se mi to jen zdálo,“ připustil. „Až na to, že... Podle toho, co jsem viděl... vypadal jako on... mám jeho fotografie...“
Hermiona na něj nepřestala zírat, jako by pochybova­la o jeho duševním zdraví.
„Já vím, že to zní šíleně,“ pokračoval monotónně. Oto­čil se a pohlédl na Klofana, který hrabal zobákem v ze­mi a zjevně hledal červy. Doopravdy se však na hipogryfa nedíval.
Přemýšlel o svém otci a o jeho třech dávných kamará­dech... Náměsíčník, Červíček, Tichošlápek a Dvanácte­rák... Byli snad dnes v noci venku na školních pozemcích všichni čtyři? Červíček se dnes večer znovu po letech ob­jevil, ačkoli ho všichni považovali za mrtvého... Dalo se snad absolutně vyloučit, že jeho vlastní otec neudělal to­též? Byl ten zjev na protějším břehu jezera jen výplodem jeho fantazie? Ta postava byla příliš daleko, než aby ji vi­děl zřetelně... přesto si v tu chvíli, než ztratil vědomí, byl její totožností jistý...
Listí v korunách stromů mu tiše ševelilo nad hlavou. Mě­síc vyplouval a zase mizel za mračny, honícími se po ob­loze. Hermiona seděla natočená k Vrbě mlátičce a čekala. A pak, konečně, po více než hodině...
„Teď vyjdeme!“ zašeptala Hermiona.
Vyskočila a Harry se také postavil. Klofan zvedl hlavu. Viděli, jak Lupin, Ron a Pettigrew neohrabaně vylézají z díry mezi kořeny. Za nimi se objevila Hermiona... a po ní bezvědomý, přízračně se vznášející Snape. Skupinku uzavírali Harry s Blackem. Všichni zamířili k hradu.
Harrymu se divoce rozbušilo srdce. Pohlédl vzhůru k obloze. Věděl, že každou chvíli už ten mrak odpluje stranou a objeví se měsíc...
„Harry,“ zamumlala Hermiona, jako by přesně věděla, nač právě myslí“ „musíme zůstat tady. Nikdo nás nesmí vidět. Nic bychom nemohli udělat...“
„Takže tu budeme jen tak dřepět a necháme Pettigre­wa znovu utéct...“ namítl tiše Harry.
„Jak bys chtěl v téhle tmě najít jednu malou krysu?“ utrhla se na něj Hermiona. „Nemůžeme dělat vůbec nic! Vrátili jsme se sem, abychom pomohli Siriusovi. Neče­ká se od nás, že bychom udělali ještě něco jiného!“
„Tak dobrá!“
Měsíc vyplul zpod oblaku. Viděli, jak se drobné posta­vičky na opačném konci školního pozemku zastavily. Pak zahlédli pohyb.
„Támhle je Lupin,“ zašeptala Hermiona. „Právě se pro­měňuje -“
„Hermiono!“ ozval se vzápětí Harry. „Musíme okamži­tě vyrazit!“
„To tedy ne. Pořád ti říkám, že -“
„Já se nechci míchat do toho, co se teď děje. Lupin ale za chvíli poběží do lesa a natrefí přímo na nás!“ Hermiona zalapala po dechu.
„Tak honem!“ zasténala a pospíšila si odvázat Klofana. „Honem! Kam půjdeme? Kde se schováme? Každou chví­li jsou tu mozkomorové...“
„Zpátky k Hagridovi!“ navrhl Harry „Nikdo tam teď ne­ní - poběžme!“
A běželi, co jim síly stačily; Klofan cválal těsně za ni­mi. Slyšeli, jak jim někde za zády vyje vlkodlak...
Už měli srub na dohled. Harry smykem zastavil u dve­ří, jediným trhnutím je otevřel a Hermiona s Klofanem kolem něj proletěli dovnitř. Harry si pospíšil za nimi a za­strčil západku na dveřích. Tesák, Hagridův pes cvičený na černou zvěř, se hlasitě rozštěkal.
„Psst, Tesáku, to jsme my!“ uklidňovala ho Hermiona, při­skočila k němu a škrábala ho za ušima, aby ho utišila. „To tedy opravdu bylo jen o vlásek!“ obrátila se k Harrymu.
„To bylo...“
Harry vyhlížel z okna. Odtud ze srubu bylo mnohem těžší pozorovat, co se děje venku. Klofan byl zjevně ce­lý šťastný, že se dostal zpět do Hagridovy hájenky. Ulo­žil se před krb, spokojeně si složil křídla na zádech a zdá­lo se, že se chystá pořádně se vyspat.
„Tak si myslím,“ ozval se rozvážně Harry, „že bude lep­ší, když zase půjdu ven. Nevidím odtud, co se tam děje - nepoznáme, kdy bude vhodná chvíle...“
Hermiona na něj podezíravě pohlédla.
„Nechystám se do ničeho zasahovat,“ ujišťoval ji ho­nem. „Pokud ale neuvidíme, co se venku děje, jak po­známe, že nastal čas vysvobodit Siriuse?“
„No tak dobrá... já tady s Klofanem počkám... Buď ale opatrný, Harry - přece jen tam venku číhá vlkodlak - a taky mozkomorové...“
Harry znovu vyšel ven a pomalu obešel srub. Odněkud zdáli slyšel zuřivý štěkot. To znamenalo, že se mozko­morové stahují kolem Siriuse... On sám s Hermionou už za chvíli poběží za ním...
Harry se upřeně zadíval k jezeru a srdce v hrudi mu bušilo jako na poplach. Ať toho Patrona vykouzlil kdo­koli, za okamžik se objeví.
Na zlomek vteřiny zůstal nerozhodně stát před Hagri­dovými dveřmi. Nikdo vás nesmí vidět. Jemu ale nešlo o to, aby ho někdo viděl. Naopak, sám si přál někoho uvi­dět... Potřeboval se přesvědčit...
A už tu byli i mozkomorové. Kam se jen podíval, všu­de se nořili z temnoty a neslyšně se přesunovali podél jezera... Vzdalovali se od místa, kde teď stál, a mířili k pro­tějšímu břehu... Takže tentokrát se k nim nebude muset přiblížit...!
Harry se dal do běhu. Nemyslel v tu chvíli na nic jiného než na svého otce. Pokud to byl on... pokud to doopravdy byl on... Musí to zjistit, musí se o tom přesvědčit...
Rychle se blížil k jezeru, po nikom však nebylo vidu ani slechu. Na protějším břehu matně zaznamenával chabé stříbřité záblesky - své vlastní pokusy vyčarovat Patrona... Těsně u kraje vody rostl keř. Harry za ním zalehl a zoufale hledal výhled mezi listovím. Vtom stříbřité zábles­ky na protějším břehu pohasly. Harrym prolétla jiskra vy­děšeného vzrušení - každou chvíli už to přijde...
„Tak dělej!“ zamumlal a rozhlížel se kolem. „Kde jsi? Dě­lej, tati...“
Nikdo však nepřicházel. Harry zvedl hlavu a zadíval se na kruh mozkomorů na protějším břehu jezera. Jeden si právě shazoval kápi z hlavy. Teď se měl objevit za­chránce - jenže tentokrát nikdo na pomoc nepřicházel...
A vtom Harrymu konečně všechno došlo, konečně po­chopil. Neviděl otce, viděl sám sebe!
Horečně vyskočil z úkrytu za keřem a vytáhl hůlku. „EXPECTO PATRONUM!“ vykřikl hlasitě.
A z konce hůlky nevystřelil žádný beztvarý mlžný ob­láček, ale vylétl z ní jakýsi stříbrný tvor zářící oslepují­cím jasem. Harry přimhouřil oči a pokusil se rozeznat, jaké to je zvíře. Zdálo se mu, že se podobá koni. Vzdalo­valo se od něj neslyšným cvalem přes černou hladinu jezera. Viděl, jak sklonilo hlavu a zaútočilo na hemžící se mozkomory.. Teď cválalo kolem dokola těch černých stí­nů na školních pozemcích a mozkomorové se stahovali zpět, prchali a ustupovali do tmy... A už byli titam.
Patron se otočil a drobným klusem zamířil přes ne­hybnou vodní hladinu k Harrymu. Nebyl to kůň a nebyl to ani jednorožec. Byl to jelen. Zářil stejně jasně jako mě­síc na obloze nad nimi... vracel se k němu...
Na břehu se zastavil. Jeho kopyta nezanechávala v měk­ké půdě žádné stopy, když stál a hleděl velkýma stříbr­nýma očima na Harryho. Pomalu sklonil parohatou hla­vu. A Harry si uvědomil...
„Dvanácterák,“ zašeptal.
Když však ke zvířeti natáhl roztřesené konečky prstů, jelen zmizel.
Harry zůstal stát s rukou nataženou vpřed. Potom mu srdce poskočilo v hrudi, když za sebou zaslechl dusot kopyt - prudce se otočil a uviděl, že se k němu žene Hermiona a na provaze za sebou táhne Klofana.
„Cos tady prováděl?“ obořila se na něj. „Říkal jsi, že bu­deš jen pozorovat, co se bude dít!“
„Zrovna jsem nám všem zachránil život...“ bránil se Har­ry. „Posaď se sem - tady za ten keř - já ti to vysvětlím.“ Hermiona poslouchala jeho líčení, co se právě ode­hrálo, a pusu měla už zase dokořán.
„Neviděl tě nikdo?“
„To víš, že ano, copak jsi neposlouchala? Já sám jsem se viděl, myslel jsem ale, že je to můj táta! Je to všechno jak má být!“
„Ani se mi tomu nechce věřit, Harry. Vyčaroval jsi Pat­rona, který všechny ty mozkomory zahnal na útěk! To je doopravdy složité kouzlo...“
„Věděl jsem, že tentokrát to dokážu,“ vysvětloval Har­ry, „protože jsem to už vlastně dokázal... Dává to smysl?“ „Já nevím... Harry, podívej se na Snapea!“
Společně vykoukli zpoza keře a zadívali se na protější břeh. Snape se probral z bezvědomí. Právě vyčarovával no­sítka a nakládal na ně bezvládná těla Harryho, Hermiony a Blacka. Na čtvrtých nosítkách, která se mu už vznášela po boku, bezpochyby spočíval Ron. Pak se Snape s hůl­kou nataženou před sebou vydal se všemi k hradu.
„No prosím, už to brzy bude,“ poznamenala Hermiona a podívala se na hodinky. „Zbývá nám asi pětačtyřicet mi­nut, než Brumbál zamkne dveře ošetřovny. Musíme vy­svobodit Siriuse a vrátit se do postele dřív, než někdo při­jde na to, že jsme pryč...“
Čekali a pozorovali, jak se na hladině jezera zrcadlí po­hybující se mraky a keř vedle nich tiše šepotá v čerstvém vánku. Klofan už se zase nudil a vyhrabával ze země červy.
„Myslíš, že už bude Sirius nahoře?“ zeptal se Harry a ta­ké si zkontroloval, kolik je hodin. Vzhlédl k hradu a za­čal odpočítávat okna na pravé straně západní věže.
„Podívej!“ zašeptala Hermiona. „Kdo je to? Vychází prá­vě z hradu!“
Harry se zahleděl do tmy. Po školním pozemku spěchal nějaký muž a mířil k jednomu ze vchodů. U opasku se mu cosi jasně blyštělo.
„To je Macnair!“ sykl. „Ten kat! Jde pro mozkomory! To­hle je naše chvíle, Hermiono -“
Hermiona vložila ruce Klofanovi na hřbet, Harry ji popadl za nohu a pomohl jí nasednout. Potom si stoupl na jednu ze spodních větví keře a vyškrábal se před Her­mionu. Přetáhl Klofanovi provaz přes hlavu a přivázal jej k druhé straně hipogryfova obojku, aby sloužil jako otěže.
„Jsi připravená?“ zeptal se šeptem Hermiony „Asi bu­de lepší, když se mě budeš držet -“
Pobídl Klofana šťouchnutím podpatky do slabin. Klofan se vznesl přímo do temného vzduchu. Harry se mu pevně přitiskl koleny k bokům a z obou stran cítil mávat mohutná křídla. Hermiona se Harryho držela ko­lem pasu jako klíště. Harry slyšel, jak si tiše mumlá pro sebe: „Ach ne - tohle já nemám ráda - ach, vážně to ne­mám ráda...“
Harry pobídl Klofana k větší rychlosti. Tiše pluli vzdu­chem k vyšším hradním poschodím... Teď prudce zatáhl za provaz vlevo a Klofan zatočil. Harry se snažil odpočí­távat okna, která míjeli...
„Prrr!“ zavelel a vší silou zatáhl za provaz.
Klofan zpomalil a Harry s Hermionou zjistili, že jsou na místě, až na to, že neustále trochu stoupali a hned za­se klesali podle toho, jak Klofan mával křídly, aby se udr­žel ve vzduchu.
„Je tam!“ vyhrkl Harry, když zahlédl Siriuse v okamži­ku, kdy se vznesli k jeho oknu. Natáhl ruku, a když Klo­fan mávl křídly dolů, podařilo se mu hlasitě zaťukat na sklo.
Black zdvihl oči a Harry viděl, jak mu poklesla brada. Vyskočil z křesla, pospíšil k oknu a pokusil se je otevřít. Okno však bylo zamčené.
„Ustupte!“ zavolala na něj Hermiona a pravou rukou vy­táhla hůlku; levou se stále přidržovala Harryho hábitu. „Alohomora!“
Okno se rozlétlo dokořán.
„Jak... jak...?“ koktal neslyšně Black a zíral nevěřícně na hipogryfa.
„Nasedněte - nemáme moc času,“ vyzval ho Harry, kte­rý Klofana pevně tiskl kolem štíhlého krku, aby ho udr­žel v rovnováze. „Musíte odtud pryč - mozkomorové už jsou na cestě sem. Macnair pro ně šel.“
Black se zapřel rukama do okenního rámu a protlačil se hlavou a rameny ven. Měl veliké štěstí, že byl tak vy­hublý. Hned nato přehodil jednu nohu přes Klofanův hřbet, přitáhl se na něj a usadil se za Hermionou.
„A je to, Klofane! Teď vzhůru!“ zavelel Harry a zatřásl provazem. „K vrcholku věže, honem!“
Hipogryf mávl mohutnými křídly a znovu mířili vzhů­ru, až k samotné špičce západní věže. S rachotem přistáli na cimbuří a Harry s Hermionou z Klofana okamžitě sklouzli dolů.
„Uděláte nejlíp, když odtud honem zmizíte, Siriusi,“ la­pal po dechu Harry. „Každou chvíli přivedou mozko­mory do Kratiknotovy pracovny a zjistí, že tam nejste.“
Klofan netrpělivě podupával a pohazoval štíhlou hla­vou.
„Co se stalo s tím druhým chlapcem? S Ronem?“ nalé­hal ještě Sirius.
„Bude v pořádku - zatím se nemůže hýbat, ale mada­me Pomfreyová tvrdí, že ho postaví na nohy. Tak už leťte - honem!“
Black však stále upřeně shlížel na Harryho. „Jak se ti kdy odvděčím...“
„LEŤTE!“ vykřikli svorně Harry s Hermionou. Black otočil Klofana čelem k otevřené obloze.
„Však se zase uvidíme,“ prohlásil. „Jsi... jsi opravdový syn svého otce, Harry...“
Zaryl podpatky do Klofanových slabin. Harry a Hermio­na uskočili stranou, když obrovská křídla znovu rozčís­la vzduch... Hipogryf se vznesl do výše... Harry se za ním díval a sledoval, jak se i s jezdcem stále zmenšuje... pak se měsíc schoval za plující oblak a oba byli pryč.