Jdi na obsah Jdi na menu
 


Madame Pomfreyová trvala na tom, že si Harryho na ošetřovně nechá po celý zbytek víkendu. Harry neprotestoval a nestěžoval si, nedovolil jí však, aby vy­hodila rozlámané zbytky jeho Nimbusu Dva tisíce. Věděl, že se chová dětinsky, věděl, že jeho Nimbus už nikdy ni­kdo neopraví, ale nemohl si prostě pomoci; měl pocit, jako by ztratil jednoho ze svých nejlepších přátel.
Střídal se u něj nepřetržitý proud návštěvníků, kteří se všemožně snažili dodat mu dobrou náladu. Hagrid mu poslal velkou kytici uchotřasek, které vzhledem připo­mínaly žluté zelné hlávky, a Ginny Weasleyová se rudá až po uši objevila s přáním uzdravení, které sama vyrobila a které pronikavým hláskem prozpěvovalo, dokud ho Harry nezavřel a neschoval pod mísu s ovocem. Nebel­vírské mužstvo se za ním znovu přišlo podívat v neděli dopoledne, tentokrát i s Woodem, který Harryho dutým a neživým hlasem ujistil, že mu ani v nejmenším nic ne­vyčítá. Ron s Hermionou od Harryho postele odcházeli jen na noc. Nic z toho, co kdo řekl nebo udělal, však ne­dokázalo Harrymu zlepšit náladu, protože všichni znali jen polovinu z toho, co ho tížilo.
O Smrtonošovi neřekl nikomu, dokonce ani Ronovi a Hermioně ne, protože věděl, že Ron by propadl pani­ce a Hermiona by se tomu vysmála. Zůstávalo však ho­lým faktem, že se mu Smrtonoš zjevil už dvakrát a že po­každé následovala téměř smrtelná nehoda. V prvním případě ho málem přejel záchranný autobus, zatímco v druhém případě spadl z koštěte z výšky padesáti stop. Bude ho snad Smrtonoš strašit tak dlouho, dokud do­opravdy nezemře? Stráví zbytek života tím, že se bude neustále ohlížet přes rameno, jestli tu obludu někde nezahlédne?
A pak tu byli ještě mozkomorové. Pokaždé, když na ně Harry pomyslel, zdvihl se mu žaludek hanbou. Všichni sice tvrdili, že mozkomorové jsou horor, nikdo kromě něj se ale nezhroutil pokaždé, když se ocitl v jejich blíz­kosti... Nikdo jiný v hlavě neslyšel hlasy svých umírají­cích rodičů.
Harry už totiž věděl, komu patřil onen vřískající žen­ský hlas. Slyšel ho slovo od slova a teď ho v duchu po­slouchal znovu a znovu, když v nočních hodinách ležel na posteli na ošetřovně, nespal a pozoroval pruhy mě­síčního světla na stropě. Když se k němu mozkomorové přiblížili, vyslechl poslední okamžiky matčina života, sly­šel, jak se ho matka snažila ochránit před lordem Vol­demortem, a slyšel také, jak se Voldemort smál, než ji zavraždil... Harry upadl v nepokojnou dřímotu, z níž se později propadl do snů plných mrtvolně slizkých rukou a zoufalých předsmrtných proseb; s trhnutím se probu­dil jen proto, aby znovu prodléval s matčiným hlasem.
Byla to úleva, když se v pondělí vrátil do halasu a mum­raje hlavní školní budovy, kde byl nucen přemýšlet o ji­ných věcech, přestože to znamenalo, že musel snášet i posměšky Draca Malfoye. Malfoy byl téměř bez sebe škodolibou radostí, že Nebelvír utrpěl porážku. Koneč­ně si nechal sundat obvazy a fakt, že může opět naplno používat obou paží, oslavoval zaníceným parodováním Harryho pádu z koštěte. Značnou část následující hodi­ny lektvarů strávil tím, že přes celé sklepení napodobo­val mozkomory, dokud Ron konečně neztratil nervy a ne­hodil po něm velkým kluzkým krokodýlím srdcem, které Malfoye trefilo přímo do obličeje. Tento incident poskytl Snapeovi záminku, aby Nebelvíru strhl dalších padesát bodů.
„Jestli budeme mít na obranu proti černé magii zase Snapea, hodím se marod,“ prohlásil Ron, když po obě­dě mířili k Lupinově učebně. „Podívej se, kdo tam je, Hermiono.“
Hermiona nakoukla za dveře. „Sláva, Lupin!“
Profesor Lupin už se tedy vrátil. Bezesporu vypadal, že je po nemoci. Starý hábit na něm visel ještě volněji a pod očima měl temné stíny; přesto se na třídu usmál, když si jednotliví žáci sedali a když všichni rázem vybuchli v ohňostroj stížností na Snapeovo počínání během jeho nemoci.
„Není to fér, vždyť přece jenom suploval, tak proč nám zadával domácí úkol?“
„Nic o vlkodlacích nevíme -“ „- dva svitky pergamenu!“
„Řekli jste profesoru Snapeovi, že jste to ještě nepro­bírali?“ zeptal se Lupin a nepatrně se zamračil.
Znovu se ozvalo všeobecné brebentění. „Ano, on ale tvrdil, že jsme hrozně pozadu -“ „- vůbec nás neposlouchal -“
„- dva svitky pergamenu!“
Když viděl výraz nevole v obličejích celé třídy, profe­sor Lupin se usmál.
„Nedělejte si starosti, já si s profesorem Snapem pro­mluvím. Ten esej psát nemusíte.“
„Ale ne!“ povzdechla si Hermiona a zatvářila se nad­míru zklamaně. „Já už ho mám napsaný!“
Následovala velice zajímavá hodina. Profesor Lupin s sebou přinesl skleněné akvárium s bludníčkem, drob­ným jednonohým tvorem, jehož tělo jako by tvořily ob­láčky dýmu a který vypadal docela křehce a neškodně.
„Láká pocestné do bažin,“ vysvětloval profesor Lupin, zatímco si třída dělala poznámky. „Všimli jste si té lu­cerničky, co mu visí z ruky? Poskočí kupředu - lidé jdou za světlem - a pak -“
Bludníček se přitiskl těsně ke sklu a vydal ohavný čvachtavý zvuk.
Když zazvonilo, všichni včetně Harryho si sbalili svo­je věci a zamířili ke dveřím, vtom ale -
„Počkej okamžik, Harry!“ zavolal Lupin. „Chtěl bych si s tebou promluvit.“
Harry se vrátil a sledoval, jak profesor Lupin zakrývá akvárium s bludníčkem kusem látky.
„Slyšel jsem, co se stalo na zápase,“ začal Lupin, otočil se ke katedře a začal si do aktovky ukládat knihy, „a je mi líto, jak skončilo tvoje koště. Je nějaká naděje, že by se dalo opravit?“
„Ne,“ zavrtěl hlavou Harry. „Ten strom ho rozmlátil na cimprcampr.“
Lupin si povzdechl.
„Tu Vrbu mlátivou zasadili ve stejném roce, kdy jsem nastoupil do Bradavic. Dřív sloužila jako pomůcka ke hře, hráči se snažili dostat se k ní tak blízko, aby se do­tkli jejího kmene. Skončilo to tím, že jeden chlapec - jmenoval se Davey Gudgeon - málem přišel o oko, tak­že nám potom zakázali se k ní přibližovat. Žádné koště proti ní nemá naději.“
„Slyšel jste také o těch mozkomorech?“ vypravil ze se­be s potížemi Harry.
Lupin na něj rychle pohlédl.
„Ano, slyšel. Myslím, že nikdo z nás ještě neviděl pro­fesora Brumbála tak rozčileného. Už nějakou dobu se mezi mozkomory šířil neklid... Byli rozvzteklení, že jim nepovolil vstup na školní pozemky… Předpokládám, že to oni mohli za to, že jsi spadl?“
„Ano,“ přitakal Harry. Na okamžik zaváhal, pak z něj však otázka, kterou musel položit, vytryskla dřív, než se stačil zarazit. „Proč? Proč na mě takhle působí? Jsem snad prostě -“
„Se slabostí to nemá nic společného,“ zarazil ho ostře profesor Lupin, jako by mu četl myšlenky. „Mozkomorové na tebe působí hůř než na ostatní, protože v tvé minulosti existují děsivé události, jaké se žádnému z nich nepřihodily.“
Do učebny pronikl paprsek zimního slunce a ozářil Lu­pinovy šedé vlasy i vrásky v jeho obličeji. „Mozkomorové patří k nejohavnéjším tvorům, jací kdy kráčeli po povrchu této země. Zamořují svou přítom­ností nejtemnější a nejšpinavější skrýše, libují si v roz­kladu a zoufalství, ze vzduchu kolem sebe vysávají mír, naději a štěstí. Dokonce i mudlové cítí jejich přítomnost, přestože je nejsou schopni vidět. Dostaneš-li se k ně­kterému mozkomorovi příliš blízko, vysaje z tebe každý příjemný pocit, každou šťastnou vzpomínku. Bude-li mít možnost, bude tě vysávat tak dlouho, dokud z tebe ne­udělá něco podobného, jako je sám, zplozence zla, kte­rý nemá duši. Nezbude ti nic než nejhorší zážitky celé­ho tvého života. A to nejhorší, co se stalo tobě, Harry, by každému úplně stačilo, aby spadl z koštěte. Nemáš se vůbec za co stydět.“
„Když se ke mně někdo z nich přiblíží -“ Harry upíral oči na Lupinův stůl a hrdlo měl stažené. „Slyším, jak Vol­demort vraždí moji maminku.“
Lupin udělal rychlý pohyb rukou, jako by užuž chtěl obejmout Harryho kolem ramen, ale pak si to najednou rozmyslel. Na okamžik zavládlo ticho. A pak -
„Proč museli přijít zrovna na ten zápas?“ postěžoval si hořce Harry.
„Začínají být vyhládlí,“ odpověděl stroze Lupin a s hla­sitým cvaknutím zaklapl aktovku. „Brumbál je nepustí do prostor školy, takže jim vyschl přísun lidských obě­tí... Myslím, že prostě neodolali tak velkému davu, který se sešel na famfrpálovém hřišti. Všechno to vzrušení... vybičované emoce... považovali to prostě za něco jako hostinu.“
„Azkaban musí být příšerný,“ zamumlal Harry. Lupin ponuře přikývl.
„Azkabanská pevnost stojí na malém ostrůvku daleko od pevniny. K tomu, aby vězňům zabránili v útěku, tam však nepotřebují zdi ani moře, ne v situaci, kdy je každý uvězněn ve své vlastní hlavě a není schopen jediné po­těšitelné myšlenky. Většina vězňů během několika týd­nů zešílí.“
,,Sirius Black odtamtud ale uprchl,“ uvažoval pomalu Harry. „Dostal se pryč...“
Lupinova aktovka sklouzla ze stolu; musel se rychle se­hnout, aby ji zachytil.
„Ano,“ připustil a narovnal se. „Black evidentně našel nějaký způsob, jak jim vzdorovat. Nebyl bych to pova­žoval za možné... všeobecně se má za to, že mozkomo­rové čaroděje připraví o všechny kouzelné schopnosti, je-li příliš dlouho ponechán v jejich zajetí...“
„Ale vy jste toho mozkomora ve vlaku přinutil couv­nout,“ vzpomněl si náhle Harry.
„Existují... jistá obranná opatření, jichž lze použít,“ vy­světloval Lupin. „V tom vlaku byl ale jen jeden mozko­mor. Čím je jich víc, tím je obtížnější jim vzdorovat.“
„Jaká obranná opatření?“ zeptal se okamžitě Harry. „Mohl byste mě je naučit?“
„Nechci ze sebe dělat odborníka na boj proti mozko­morům, Harry. Právě naopak...“
„Jestli ale mozkomorové přijdou na další famfrpálový zápas, musím se jim umět postavit -“
Lupin vzhlédl k Harryho odhodlané tváři, zaváhal a pak svolil: „No... tak dobrá. Pokusím se ti pomoci. Obávám se ale, že to bude muset počkat do příštího pololetí. Teď před prázdninami jsem strašně zaneprázdněný. Vybral jsem si pro tu svou nemoc velice nevhodnou dobu.“
Díky Lupinovu příslibu, že ho naučí obraně proti moz­komorům, díky naději, že už nikdy nebude nucen na­slouchat matčině předsmrtnému zoufalství, a konečně i díky skutečnosti, že Havraspár v dalším famfrpálovém utkání koncem listopadu mrzimorské absolutně dekla­soval, doznalo Harryho duševní rozpoložení očividné změny k lepšímu. Nebelvír přece jen nebyl vyřazen ze soutěže o titul, i když si nemohl dovolit prohrát další zá­pas. Woodovi se vrátila jeho někdejší fanatická energie; v mrazivém dešťovém oparu, který přetrvával až do pro­since, proháněl své mužstvo stejně usilovně jako dřív. Harry na školních pozemcích nezaznamenal sebemenší náznak přítomnosti mozkomorů - zdálo se, že Brumbá­lovo rozhořčení je drží na jejich stanovených postech u vchodů.
Dva týdny před koncem pololetí se obloha náhle pro­jasnila, nabyla oslnivě zářivou opalizující barvu a na roz­bahněné zemi se jednoho dne ráno objevila jiskřivá po­krývka ledové námrazy. Uvnitř hradu byla atmosféra plná předvánočního očekávání. Profesor Kratiknot, který přednášel kouzelné formule, už svou učebnu vyzdobil mihotavými světélky, v nichž se při bližším pohledu daly objevit skutečné třepetající se malé víly. Všichni žáci si mezi sebou spokojeně povídali, jaké mají plány pro nadcházející prázdniny. Ron i Hermiona se rozhodli zů­stat v Bradavicích, a přestože Ron tvrdil, že to dělá pro­to, že by dva týdny v Percyho společnosti nevydýchal, a Hermiona tvrdila, že potřebuje navštěvovat zdejší kni­hovnu, Harryho tím neoklamali; bylo mu jasné, že zů­stávají proto, aby mu dělali společnost, a byl jim za to ne­skonale vděčný.
Všechny kromě Harryho navíc nesmírně potěšilo, že na poslední víkend pololetí byla naplánována další ná­vštěva Prasinek.
„Můžeme tam obstarat všechny vánoční nákupy!“ zá­řila Hermiona. „Máma s tátou budou nadšení těmi zubočisticími vláknopastilkami z Medového ráje!“
Smířen se skutečností, že opět jako jediný žák třetího ročníku zůstane ve škole, si Harry od Wooda vypůjčil kni­hu s názvem Jaké koště? a rozhodl se, že si ten den bu­de číst o různých značkách košťat. Tréninky se svým mužstvem absolvoval na jednom z prastarých školních košťat značky Meteor, které bylo hrozně pomalé a kaž­dou chvíli sebou divoce škubalo. Rozhodně potřeboval nové vlastní koště.
Onoho sobotního rána, kdy se konal výlet do Prasinek, se Harry rozloučil s Ronem a Hermionou, kteří byli za­chumlaní do plášťů a šál, pak osamoceně vyšel po mra­morovém schodišti a zamířil zpět k nebelvírské věži. Za okny začal padat sníh a hrad byl velice tichý a klidný. „Šššš - Harry!“
Harry se v polovině chodby ve třetím patře otočil a zjis­til, že zpoza sochy hrbaté jednooké čarodějnice na něj vykukují Fred s Georgem.
„Co tady děláte?“ podivil se zvědavě. „Jak to, že neje­dete do Prasinek?“
„Přišli jsme ti poskytnout trochu duchovní útěchy a po­vzbuzení, než odjedeme,“ odpověděl Fred a tajemně na něj zamrkal. „Pojď sem!“ Pokynul směrem k prázdné učebně nalevo od jednooké sochy.
Harry následoval Freda a George dovnitř. George tiše zavřel dveře, potom se otočil a zadíval se na Harryho s rozzářeným úsměvem.
„Máme pro tebe takový předčasný vánoční dárek, Har­ry,“ oznámil.
Fred něco okázale rozmáchlým gestem vytáhl zpod své­ho pláště a položil to na stůl. Byl to velký čtverhranný kus nepopsaného, nesmírně zchátrale vyhlížejícího per­gamenu. Harry, který Freda a George podezíral, že to je zas nějaký jejich obvyklý žertík, se na pergamen díval dost nejistě.
„Co to má jako být?“
„To je tajemství našeho úspěchu, Harry,“ vysvětloval George a laskavě pergamen pohladil.
„Srdce nám usedá, když ti ho dáváme,“ stýskal si Fred, „ale nakonec jsme si včera večer řekli, že ho potřebuješ víc než my.“
„A my už ho koneckonců známe zpaměti,“ dodal Geor­ge. „Odkazujeme ti ho. Sami už ho vlastně nepotřebuje­me.“
„K čemu mi ale bude kus starého pergamenu?“ podi­vil se Harry.
„Kus starého pergamenu!“ Fred zavřel oči a pohorše­nou grimasou naznačoval, že ho Harry právě smrtelně urazil. „Vysvětli mu to, Georgi!“
„No, totiž... když jsme tady byli prvním rokem, Harry - mladí, bezstarostní a nevinní -“
Harry vyprskl smíchy. Nedokázal si představit, že Fred a George byli někdy nevinní.
„- dobrá, rozhodně nevinnější, než jsme dnes - dostali jsme se do takového maléru s Filchem.“
„Nechali jsme v jedné chodbě vybuchnout bombu hnojůvku a jeho to z nějakého důvodu rozčílilo -“ „Takže nás odvlekl k sobě do kanceláře a začal nám vy­hrožovat obvyklými nápravnými prostředky -“
„- školním trestem -“ „- vykucháním -“
„- a nemohli jsme si prostě nevšimnout zásuvky na jed­né z jeho kartoték, která byla označená nápisem Zaba­vené a obzvlášť nebezpečné předměty.“
„Snad nechcete říct -“ vyhrkl Harry a tvář se mu zača­la roztahovat úšklebkem.
„No, co bys dělal na našem místě ty?“ otázal se Fred. „George zorganizoval manévr na rozptýlení pozornosti, když do chodby vrhl další bombu hnojůvku, já jsem ho­nem otevřel tu zásuvku a popadl jsem - tohleto.“
„A umíte s tím zacházet?“
„No jistě,“ uculil se Fred. „Tahle báječná hračka nás na­učila víc než všichni profesoři v celé škole.“
„Napínáte mě,“ prohlásil Harry a prohlížel si roztře­pený starý kus pergamenu.
„Vážně?“ ušklíbl se George.
Vytáhl hůlku, lehce se pergamenu dotkl a zadeklamo­val: „Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti.“
Po těchto slovech se z místa, kterého se dotkl hůlkou, začaly okamžitě jako pavučina šířit tenké inkoustové čá­ry. Propojovaly se navzájem, křižovaly se a rozbíhaly do všech rohů pergamenu; pak se pod horním okrajem za­čala rýsovat slova, veliká zelená slova psaná ozdobným písmem, která hlásala:

Byla to mapka znázorňující dopodrobna celý brada­vický hrad a všechny školní pozemky. Skutečně pozo­ruhodné však byly maličké inkoustové tečky, které se po ní pohybovaly, každá označená jménem, jež bylo vyve­deno drobným písmem. Harry se k plánku ohromeně sklonil. Označená tečka v levém horním rohu ukazova­la, že profesor Brumbál přechází sem a tam po své pra­covně, školníkova kočka paní Norrisová slídí po druhém patře a školní strašidlo Protiva momentálně poletuje po Pamětní síni. A když Harry přelétal pohledem nahoru a dolů po dobře známých chodbách, všiml si ještě ně­čeho jiného.
Na plánku bylo zakresleno několik chodeb, v nichž ni­kdy nebyl. A mnohé z nich zřejmě vedly…
„Přímo do Prasinek,“ přikývl Fred a přejel prstem po trase jedné z nich. „Celkem jich je sedm. Teď pozor, o těchhle čtyřech Filch ví -“ ukázal, které má na mysli, „ale jsme si jistí, že o těchhle ostatních víme jen my. Na tu, co začíná za zrcadlem ve čtvrtém patře, zapomeň. Používali jsme jí až do loňské zimy, pak se ale propadla a je kompletně zablokovaná. A myslíme, že touhle chod­bou nikdy nikdo nechodil, protože Vrba mlátička byla vysazená přímo u vchodu do ní. Podívej se ale na tuhle, ta vede rovnou do sklepa pod Medovým rájem. Už jsme jí mockrát využili. A jak sis možná všiml, vchod je hned před touhle učebnou, leze se do něj hrbem té staré jed­nooké čarodějnice.“
„Náměsíčník, Červíček, Tichošlápek a Dvanácterák,“ povzdechl si George a poklepal na záhlaví plánku. „Dlu­žíme jim opravdu za mnohé.“
„Šlechetní muži, kteří neúnavně pracovali, aby po­mohli nové generaci přestupníků zákona,“ dodal slav­nostně Fred.
„Dobrá,“ prohlásil energicky George, „hlavně to neza­pomeň po použití smazat -“
„- protože jinak by si to mohl přečíst každý,“ doplnil ho Fred varovným tónem.
„Prostě na to znova klepni a řekni: Neplecha ukonče­na! A plánek zmizí.“
„Takže, můj drahý mladý Harry,“ napodobil Fred ne­skutečně věrně Percyho tón, „dobře se bav a nedělej nic, co se nesmí.“
„Uvidíme se v Medovém ráji,“ mrkl na Harryho George. Vyšli z učebny a oba se spokojeně uculovali.
Harry zůstal stát na místě a nevěřícně zíral na zázrač­ný plánek. Sledoval, jak drobná inkoustová paní Norri­sová zabočila doleva a zastavila se, aby očichala něco, co leželo na podlaze. Jestli Filch doopravdy neví... Vůbec nebude muset procházet kolem mozkomorů...
Jenže ještě ve chvíli, kdy jej oblévala vlna nadšení, se mu z paměti vynořila slova pana Weasleyho.
Nikdy nevěř ničemu, co dokáže samostatně uvažovat, pokud nevidíš, kde to má mozek.
Pobertův plánek patřil k těm nebezpečným čaroděj­ným předmětům, před nimiž ho pan Weasley varoval... Čarodějné pomůcky pro všechny rošťáky.. Jde ale pře­ce o to, uvažoval Harry, že ho chce využít jen k tomu, aby se dostal do Prasinek, a to je něco úplně jiného, než kdy­by chtěl něco ukrást nebo někoho napadnout... A Fred s Georgem ho používali celá léta a také se nestalo nic hrozného...
Harry přejel prstem po trase tajné chodby vedoucí do Medového ráje.
A pak zcela znenadání, jako by se řídil něčími rozkazy, stočil plánek do ruličky, zastrčil si ho pod hábit a spěšně vykročil ke dveřím učebny. Pootevřel je na několik cen­timetrů. Venku nikdo nebyl. Velice opatrně se vykradl na chodbu a vklouzl za sochu jednooké čarodějnice.
Co měl ale udělat dál? Znovu vytáhl plánek a ke své­mu úžasu zjistil, že se na něm objevila nová inkoustová postavička, s označením Harry Potter. Tahle nová po­stavička se nacházela přesně v místě, kde stál skutečný Harry, tedy asi v polovině chodby ve třetím patře. Har­ry se pozorně díval. Vypadalo to, jako by jeho malé in­koustové já klepalo na čarodějnici miniaturní hůlkou. Harry rychle vytáhl opravdovou hůlku a poklepal na so­chu. Nic. Znovu nahlédl do plánku. Vedle jeho posta­vičky se objevila droboučká komiksová bublina a v ní by­lo napsáno Dissendium.
„Dissendium!“ zašeptal Harry a znovu poklepal hůlkou na kamennou čarodějnici.
Hrb sochy se okamžitě rozevřel a objevil se v něm otvor natolik široký, že jím relativně štíhlá postava moh­la projít. Harry se rychle rozhlédl chodbou doprava i do­leva, pak mapu zastrčil pod hábit, zdvihl se k otvoru a hla­vou se postrčil kupředu.
Poměrně dlouhou vzdálenost sjížděl dolů po něčem, co vypadalo jako kamenná skluzavka, až přistál na chladné a vlhké hlíně. Vstal a rozhlížel se kolem; byla tam tma ja­ko v pytli. Zdvihl hůlku, zamumlal „Lumos!“ a zjistil, že je ve velice úzké a nízké hliněné chodbičce. Rozložil plá­nek, poklepal na něj špičkou hůlky a zašeptal: „Neplecha ukončena!“ Kresba se okamžitě ztratila. Pečlivě plánek složil, zastrčil si ho pod hábit a se srdcem divoce buší­cím částečně vzrušením a částečně obavami okamžitě vyrazil.
Chodba se stáčela a klikatila, takže víc než cokoli jiného připomínala noru vedoucí do doupěte nějakého obřího králíka. Harry jí čiperně pelášil, tu a tam klopýtl na nerovné podlaze a hůlku držel v natažené ruce před sebou.
Trvalo to celou věčnost, Harrymu však dodávalo vzpru­hu pomyšlení na Medový ráj. Když už mu připadalo, že je na cestě nejmíň hodinu, začala chodbička stoupat. Harry zrychlil, vyčerpaně oddechoval, tvář měl zpoce­nou a nohy absolutně prostydlé.
Po dalších deseti minutách dorazil k úpatí jakéhosi ošlapaného kamenného schodiště, které se nad ním zve­dalo do nedohledna. Opatrně, aby nenadělal hluk, vyra­zil nahoru. Sto schodů, dvě stě schodů, při dalším stou­pání už ztratil přehled o jejich počtu, hlídal si jen nohy... A pak nečekaně narazil hlavou do něčeho tvrdého.
Vypadalo to jako padací dvířka. Harry zůstal stát, ma­síroval si temeno hlavy a poslouchal. Shora k němu ne­doléhal jediný zvuk. Nesmírně opatrně na dvířka zatla­čil, otevřel je a vyhlédl přes okraj otvoru ven.
Byl ve sklepě plném krabic a dřevěných beden. Vy­soukal se padacími dvířky nahoru a zavřel je za sebou - splynuly se zaprášenou podlahou tak dokonale, že bylo absolutně nemožné si jich všimnout. Pomalu se kradl k dřevěným schodům vedoucím nahoru. Teď už nad se­bou zřetelně slyšel hlasy, cinkání zvonku a otevírání a za­vírání dveří.
Zatímco přemýšlel, co by měl udělat, zaslechl někde poblíž zvuk otevíraných dveří; někdo se chystal sejít do sklepa.
„A vezmi taky krabici gumových slimáků, drahoušku, už nás skoro vykoupili -“ ozval se ženský hlas.
Po schodech scházel pár nohou. Harry se skokem ukryl za jednou obrovskou bednou a čekal, až ho kroky minou. Slyšel, jak muž přerovnává krabice u protější stěny. Dal­ší příležitost už se mu nemusela naskytnout!
Hbitě a neslyšně vyklouzl z úkrytu a vyběhl po scho­dech. Když se ohlédl, spatřil dole obrovitá záda a lesklou plešatou hlavu skloněnou nad jednou z krabic. Harry do­spěl až ke dveřím nad schody, protáhl se jimi a zjistil, že je za pultem Medového ráje - přikrčil se, odplížil kousek stranou a znovu se narovnal.
Medový ráj byl tak nabitý bradavickými žáky, že Harrymu nikdo nevěnoval sebemenší pozornost. Prosmýkl se mezi nimi, rozhlížel se na všechny strany a musel potlačit smích při pomyšlení, jaký výraz by se asi rozlil po Dudleyho pra­sečí tvářičce, kdyby viděl, kde jeho bratránek právě je.
Všude stály nesčetné regály, plné nepředstavitelně lá­kavých sladkostí. Hroudy smetanového nugátu, třpytivé narůžovělé tabulky kokosového ledu, velké medově zbar­vené karamely, stovky nejrůznějších druhů čokolády, srovnané do úhledných sloupečků, velký soudek plný Bertíkových lentilek tisíckrát jinak a další soudek s šu­mivými bzučivkami, levitačními šerbetovými koulemi, o nichž se zmiňoval Ron; u další stěny uviděl cukroví označené nápisem Speciality s účinky: Maxovy maxi­žvýkačky (ty zaplnily celou místnost zvonkově modrými bublinami, jež celé dny odmítaly prasknout), zvláštní úlomkovité zubočisticí vláknopastilky, malé černé pep­řové kapsle („Ukažte přátelům, jak se chrlí oheň!“), le­dové myšky („Poslechněte si cvakání a skřípění zubů!“), peprmintové pralinky ve tvaru ropuch („Realisticky vám poskakují v žaludku!“), křehká lízátka s cukrovou polevou a výbušné bonbony.
Harry se protlačil davem žáků šestého ročníku a v nej­vzdálenějším koutě obchodu spatřil další ceduli Neob­vyklé příchutě. Pod ní stáli Ron s Hermionou a prohlí­želi si mísu s krvavě zbarvenými lízátky. Harry se jim tiše přikradl za záda.
„Hmm, tohle by asi Harry nechtěl, podle mě je to nej­spíš pro upíry,“ říkala právě Hermiona.
„A co tyhle?“ navrhoval Ron a strkal Hermioně pod nos sklenici s drcenými šváby.
„To rozhodně ne,“ prohlásil Harry. Ron málem sklenici upustil.
„Harry!“ vypískla Hermiona. „Co tady děláš? Kde ses tu - jak ses sem -“
„No páni!“ vydechl Ron a zatvářil se obdivně. „Ty ses naučil kouzelnému přemisťování!“
„Samozřejmě že nenaučil,“ zarazil ho Harry. Ztlumil hlas, aby ho neslyšel nikdo z žáků šestého ročníku, a po­věděl jim všechno o Pobertově plánku.
„Jak to, že ho Fred s Georgem nedali mně!“ rozčiloval se Ron. „Jsem přece jejich bratr!“
„Ale Harry si ho přece nenechá!“ uklidňovala ho Hermiona, jako by samotná představa něčeho takového byla naprosto absurdní. „Odevzdá ho profesorce McGo­nagallové, že ano, Harry?“
„Ne, to tedy neodevzdám!“ ujistil ji Harry.
„Zbláznila ses?“ vyvalil Ron na Hermionu oči. „Ode­vzdat jí takovou vzácnost?“
„Kdybych ho odevzdal, musel bych říct, jak jsem k ně­mu přišel! A Filch by se dozvěděl, že mu ho Fred s Geor­gem sebrali!“
„Vzpomeň si ale na Siriuse Blacka!“ zasyčela Hermiona. „Mohl by některou z těch chodeb, co jsou na plánku za­kreslené, použít k tomu, aby pronikl do hradu! Učitelé se o tom musejí dozvědět!“
„Žádnou chodbou se dovnitř dostat nemůže,“ zapro­testoval spěšně Harry. „Na plánku je vyznačeno sedm taj­ných tunelů. Fred a George mají za to, že Filch už o čty­řech z nich ví. A pokud jde o zbývající tři - jeden z nich je zavalený, tamtudy nikdo neprojde. Další ústí přímo pod Vrbou mlátičkou, takže se z něj nedostanete ven. A ten, kterým jsem sem právě přišel - no - vstup do něj je tam dole ve sklepě opravdu stěží rozeznatelný, takže pokud někdo neví, kde přesně je...“
Harry se rozpačitě zarazil. Co kdyby Black o existenci té chodby skutečně věděl? Ron si však významně od­kašlal a ukázal prstem na upozornění, které bylo zevnitř nalepené na dveře cukrárny.

„Tak co?“ šeptl tiše Ron. „Chtěl bych vidět, jak se Black snaží vloupat do Medového ráje“ když se celá vesnice hemží mozkomory. A kromě toho, Hermiono, majitelé Medového ráje by museli slyšet, kdyby se k nim někdo vloupal. Bydlí přece přímo nad krámem!“
„To jistě, ale - ale -“ Hermiona jako by se všemožně snažila najít další problém. „Koukni, Harry by tak jako tak neměl do Prasinek chodit, nemá podepsané povole­ní! Jestli na to někdo přijde, bude v hrozném maléru! A navíc ještě není západ slunce - co když se tu Sirius Black objeví dnes - třeba právě teď?“
„Chtěl bych vidět, jak by Harryho v tomhle nečasu hle­dal,“ ušklíbl se Ron a kývl směrem k husté vířivé chu­melenici za okny. „No tak, Hermiono, jsou přece Váno­ce. Harry si zaslouží trochu zábavy.“
Hermiona si skousla ret a zatvářila se nesmírně usta­rané.
„Chceš to snad na mě říct?“ ušklíbl se na ni Harry. „Ne - to samozřejmě ne, ale... mám-li být upřímná, Harry...“
„Viděls šumivé bzučivky, Harry?“ vyptával se Ron, popadl Harryho za ruku a odtáhl ho k soudku s šerbeto­vými koulemi. „A gumové slimáky? A tyhle kyselinové bonbony? Fred mi jeden dal, když mi bylo sedm - pro­pálil mi díru do jazyka. Vzpomínám, jak ho mamka vy­platila svým koštětem.“ Ron zamyšleně zíral do krabi­ce s kyselinovými bonbony. „Myslíš, že by si Fred vzal trochu drcených švábů, kdybych mu řekl, že jsou to bu­ráky?“
Když Ron s Hermionou zaplatili za nakoupené cukro­ví, vyšli všichni tři z Medového ráje do sněhové vichřice, která zuřila venku.
Prasinky vypadaly jako obrázek z vánoční pohledni­ce. Malé chaloupky a krámky s doškovými střechami by­ly zachumlané do vrstvy chřupavého sněhu, na dveřích byly připevněné cesmínové věnce a v korunách stromů rozvěšené girlandy kouzelných svíček.
Harry se roztřásl zimou; na rozdíl od svých dvou spo­lečníků neměl plášť. Procházeli ulicí s hlavami skloně­nými proti větru a Ron s Hermionou ho hlasitě upozor­ňovali skrz své šály.
„Támhle je pošta -“ „A támhle Taškář -“ „Mohli bychom zajít k Chroptící chýši -“
„Poslyšte,“ navrhl Ron mezi cvakáním zubů, „co kdy­bychom si zašli ke Třem košťatům na máslový ležák?“ Harry velice ochotně souhlasil, protože vítr ho nemi­losrdně profukoval a ruce mu mrzly. Přešli tedy ulici a za několik minut už vcházeli do malého hostince.
V hostinci byla hlava na hlavě; bylo tam hlučno, tep­lo a zakouřeno. Nějaká žena výrazně oblých tvarů s po­hledným obličejem obsluhovala u nálevního pultu par­tu rozjařených čarodějů.
„To je madame Rosmerta,“ ukázal na ni Ron. „Dojdu pro pití, ano?“ dodal a nepatrně se začervenal.
Harry s Hermionou se protlačili do zadní části lokálu k volnému malému stolku mezi oknem a roztomilým vá­nočním stromkem, který stál hned vedle krbu. O pět mi­nut později tam za nimi dorazil i Ron se třemi napěně­nými sklenicemi horkého máslového ležáku.
„Veselé Vánoce!“ usmál se spokojeně a zdvihl svou skle­nici.
Harry se zhluboka napil. Byl to ten nejlahodnější ná­poj, jaký kdy ochutnal, a měl dojem, že mu zevnitř ro­zehřívá každý kousek těla.
Vtom mu vlasy zčechral nenadálý průvan. Dveře Tří košťat se znovu otevřely. Harry k nim pohlédl přes okraj své sklenice a málem se zalkl.
Do hostince právě uprostřed přívalu sněhových vlo­ček vešli profesorka McGonagallová s profesorem Kra­tiknotem; krátce nato se objevil i Hagrid, který o něčem zaujatě rozmlouval se zavalitým mužem v citronově ze­lené buřince a pruhovaném plášti: byl to ministr kouzel Kornelius Popletal.
Ron s Hermionou okamžitě popadli Harryho za vlasy na temeni, sešoupli ho ze židle a zastrčili pod stůl. Har­ry, kterému z koutků úst ještě odkapával máslový ležák, se přikrčil, aby byl z dohledu, v ruce svíral prázdnou skle­nici a sledoval, jak se učitelské i Popletalovy nohy blíží k nálevnímu pultu. Na okamžik se tam zastavily, pak se otočily a zamířily přímo k němu.
Někde nad ním Hermiona šeptem pronesla: „Mobi­liarbus!“
Vánoční stromeček vedle jejich stolku se nadzdvihl ně­kolik čísel nad podlahu, pomalu se vzduchem přesunul stranou a s měkkým žuchnutím dopadl přímo před sto­lek tak, že je skryl před zraky ostatních hostů. Harry, kte­rý se díval skrze husté spodní větve, viděl, jak se od sou­sedního stolu odtahují nohy čtyř židlí, a vzápětí uslyšel úlevné vzdechy a hekání, když si na ně učitelé s minist­rem sedali.
V příštím okamžiku spatřil další pár nohou, tentokrát v zářivě tyrkysových lodičkách na vysokém podpatku, a uslyšel ženský hlas.
„Malý odvar z chejru -“
„To je pro mě,“ odpověděl hlas profesorky McGona­gallové.
„Čtyři pinty svařené medoviny -“ „Sem, Rosmerto,“ přihlásil se Hagrid.
„Třešňový sirup se sodou, ledem a deštníčkem -“ „Hmmm!“ zamručel profesor Kratiknot a hlasitě mlaskl. „Takže pro vás bude ten rybízový rum, pane ministře.“ „Děkuji, drahá Rosmerto,“ zazněl Popletalův hlas. „Musím říct, že je báječné zase vás vidět. Nechtěla byste si ta­ké dát skleničku? Pojďte se k nám posadit -“
„Tak dobře, mockrát vám děkuju, pane ministře.“ Harry sledoval, jak blyštivé podpatky míří pryč a pak se znovu vracejí. Srdce mu poplašeně tlouklo až někde v krku. Jak to, že ho nenapadlo, že tohle je poslední tý­den pololetí i pro učitele? A jak dlouho tady budou se­dět? Pokud se chtěl ještě dnes večer vrátit do školy, po­třeboval čas na to, aby nenápadně proklouzl zpět do Medového ráje... Hermionina noha sebou vedle něj ner­vózně škubla.
„Co vás vlastně přivádí do tohohle zapadákova, pane ministře?“ zazněl hlas madame Rosmerty.
Harry viděl, jak se spodní polovina Popletalova kor­pulentního těla na židli zkroutila, jako by se rozhlížel, jestli je někdo neposlouchá. Pak tiše odpověděl: „Co jiného, moje drahá, než Sirius Black? Troufám si tvr­dit, že jste slyšela, co se ve škole o Všech svatých při­hodilo?“
„Něco jsem o tom zaslechla,“ připustila madame Ros­merta.
„Copak jste to musel vykládat celé hospodě, Hagride?“ postěžovala si rozhořčeně profesorka McGonagallová. „Myslíte, že je Black pořád někde nablízku, pane mi­nistře?“ zašeptala madame Rosmerta.
„Jsem si tím jistý,“ přisvědčil stroze Popletal.
„Víte, že mozkomorové už dvakrát prohledávali moji hospodu?“ postěžovala si madame Rosmerta s lehkým nádechem pobouření v hlase. „Vyděsili a zahnali všech­ny moje zákazníky... To obchodům hrozně škodí.“
„Rosmerto, drahoušku, mně se přece protiví zrovna tak jako vám,“ opáčil nejistě Popletal. jde o nezbytná pre­ventivní opatření... Je to neštěstí, ale nedá se nic dělat... S několika už jsem se setkal. Mají vztek na Brumbála, pro­tože je nechce pustit na pozemky hradu.“
„A dělá správně,“ ozvala se rázně profesorka McGona­gallová. „Jak bychom asi mohli učit, kdyby kolem nás po­letovaly ty stvůry?“
„Slyšte, slyšte!“ vypískl maličký profesor Kratiknot, kte­rému visely nohy dobrých dvacet čísel nad podlahou. „Musíte ale uznat,“ namítl Popletal, „že tu jsou, aby nás všechny ochránili před něčím mnohem horším... Všich­ni víme, čeho je Black schopen...“
„Abyste věděli, mně se tomu pořád ještě nechce věřit,“ konstatovala zamyšleně madame Rosmerta. „Ze všech li­dí, co jsem znala, byl Sirius Black ten poslední, o kterém bych si myslela, že se dá do služeb zla... Chci říct, že si na něj vzpomínám ještě z doby, kdy byl jako kluk v Bradavi­cích. Kdybyste mi tehdy řekli, co se z něj vyklube, byla bych vám pověděla, že jste vypili moc medoviny.“
„A to zdaleka nevíte všechno, Rosmerto,“ ujistil ji chraplavě Popletal. „O tom nejhorším, co spáchal, se me­zi lidmi prakticky neví.“
„Říkáte nejhorším?“ podivila se madame Rosmerta hla­sem přetékajícím zvědavostí. „Máte na mysli ještě něco horšího, než bylo zavraždění všech těch ubožáků?“ „Právě to mám na mysli,“ přikývl Popletal. „Tomu nevěřím. Co by mohlo být ještě horší?“ „Říkáte“ že si na něj vzpomínáte z Bradavic, Rosmerto,“ zamumlala profesorka McGonagallová. „Vzpomínáte si taky na jeho nejlepšího přítele?“
„Samozřejmě,“ přisvědčila madame Rosmerta a nepa­trně se zachichotala. „Jeden bez druhého přece nikdy ne­udělal ani krok, že? Kolikrát jenom tady u mě seděli - jejda, a jak mě dokázali rozesmát! To byla fakt komická dvojice, tihle Sirius Black a James Potter!“
Harry upustil sklenici, ta hlučně dopadla na zem a Ron ho pod stolem kopl.
„Přesně tak,“ přikývla profesorka McGonagallová. ,,Black a Potter. Vůdcové jejich malého kruhu. Oba sa­mozřejmě velice chytří - dokonce výjimečně inteli­gentní - myslím, že jsme tu ještě nikdy neměli takovou dvojici rošťáků -“
„No nevim, nevim,“ uchechtl se Hagrid. „Fred a George Waesleyovic podle mýho by si to s něma klidně moh­li rozdat.“
„Člověk by řekl, že Black s Potterem jsou bratři!“ při­dal se k ostatním profesor Kratiknot. „Byli nerozluční ja­ko dvojčata!“
„Samozřejmě že byli nerozluční,“ doplnil ho Popletal. „Potter Blackovi důvěřoval víc než všem svým ostatním kamarádům. A na tom se nic nezměnilo, ani když do­končili školu. Když si James bral Lily, byl mu Black za svědka. Potom ho ustanovili Harryho kmotrem. Harry o tom samozřejmě nemá tušení. Jistě si dovedete před­stavit, jak by ho tahle věc trápila.“
„Protože z Blacka se nakonec vyklubal spojenec Vy-ví­te-koho?“ zašeptala madame Rosmerta.
„Bylo to ještě mnohem horší, má drahá...“ Popletal zti­šil hlas až do jakéhosi přiškrceného huhlání. „Na světě není mnoho lidí, kteří vědí o tom, že si Potterovi byli vě­domi, že je Vy-víte-kdo chce zlikvidovat. Brumbál, který přirozeně proti Vy-víte-komu neúnavně bojoval, měl ně­kolik užitečných špehů. Jeden z nich mu dal avízo a Brumbál okamžitě Jamese a Lily varoval. Poradil jim, že by se měli někde skrýt. Jenže skrýt se před Vy-víte-kým samozřejmě nebylo tak snadné. Brumbál jim řekl, že nej­větší šanci by měli, kdyby použili Fideliovo zaklínadlo.“
„Jak to funguje?“ zajímala se madame Rosmerta, která zvědavostí téměř nedýchala. Profesor Kratiknot si od­kašlal.
„Je to nesmírně složité kouzlo,“ vysvětloval skřípavým hlasem, „jehož výsledkem je začarování jistého tajemství do nitra vybrané živé osoby. Příslušná informace je skry­ta v duši zvoleného člověka neboli Strážce tajemství, a nelze ji tudíž odhalit - pokud se ovšem Strážce tajem­ství sám nerozhodne ji někomu vyjevit. Dokud Strážce odmítal o tajemství mluvit, mohl Vy-víte-kdo prohledá­vat vesnici, kde James a Lily bydleli, třeba celé roky a ne­měl sebemenší šanci je najít, i kdyby jim s nosem při­máčknutým k oknu přímo koukal do obývacího pokoje!“
„Takže Black se stal Strážcem tajemství Potterových?“ zašeptala madame Rosmerta.
„Přirozeně,“ přitakala profesorka McGonagallová. „Ja­mes Potter řekl Brumbálovi, že Black by raději zemřel, než aby prozradil, kde jsou, že Black sám má také v úmys­lu se někde schovat... A přesto si Brumbál dělal starosti. Vzpomínám si, že se nabízel, že se Strážcem tajemství Potterových stane on sám.“
„Brumbál Blacka podezíral?“ vyjekla madame Rosmerta. „Byl si jistý, že někdo, kdo je Potterovým blízký, pře­dává Vy-víte-komu informace o každém jejich kroku,“ vy­světlovala zachmuřeně profesorka McGonagallová. „Měl dokonce už delší dobu podezření, že někdo od nás je zrádcem a že poskytuje Vy-víte-komu i spoustu dalších informací.“
„James Potter ale trval na tom, že Strážcem tajemství učiní Blacka?“
„Ano, trval,“ potvrdil sklesle Popletal. „A pak, sotva tý­den poté, kdy uplatnili Fideliovo zaklínadlo -“
„- Black zradil?“ vydechla madame Rosmerta. „Přesně tak. Blacka už jeho role dvojitého důvěrníka unavovala, byl odhodlán prohlásit se veřejně za stou­pence Vy-víte-koho, a jak se zdá, měl v úmyslu vyruko­vat s tím v okamžiku smrti Potterových. Jenomže, jak všichni víme, když Vy-víte-kdo zaútočil na malého Har­ryho Pottera, padla kosa na kámen. Zbaven svých schop­ností a strašlivě oslaben, Vy-víte-kdo uprchl. A to Blacka uvrhlo do vskutku hanebného postavení. Jeho pán padl právě v okamžiku, kdy se on, Black, jednoznačně vybar­vil jako zrádce. Nezbývalo mu než uprchnout...“
„Špinavej, smrdutej vodpadlík!“ zahulákal Hagrid na ce­lý lokál, až polovina hostů ztichla.
„Tiše!“ uklidňovala ho profesorka McGonagallová.
„Já ho potkal!“ zavrčel Hagrid. „Musel jsem bejt po­slední, kdo ho viděl, než zabil všecky ty lidi! Byl jsem to já, kdo Harryho vynes z Lilyina a Jamesova domu, to už byli zabitý! Zrovna jsem ho vytáhnul z těch trosek, chu­dinku malinkýho, s vobrovskou jizvou přes celý čelo, ro­diče měl mrtvý.. a najednou se tam vobjeví Sirius Black na tý lítací motorce, co na ní jezdil. Ani ve snu mě ne­napadlo, co tam dělal. Já nevěděl, že dělal Lily a Jamesovi Strážce tajemství. Myslel jsem, že se prostě doslech vo tom útoku Vy-víte-koho a přijel se podívat, esli nemůže nějak pomoct. Byl celej bílej a rozklepanej. A víte, co jsem udělal já? JÁ TOHO VRAHOUNSKÝHO ZRÁDCE EŠTĚ UTĚŠOVAL!“ řval Hagrid.
„No tak, Hagride!“ napomenula ho profesorka McGo­nagallová. „Ne tak nahlas, prosím!“
„Jak jsem měl vědět, že to nejsou Lily a James, co ho tak rozhodili? Že je to Vy-víte-kdo, na kterým mu zále­želo? A pak povídá: Dej mi Harryho, Hagride. Jsem jeho kmotr, postarám se vo něj. - Cha! Jenže já měl svoje roz­kazy vod Brumbála, tak jsem Blackovi řek, že ne, že Brumbál nařídil, aby Harry zůstal u svý tetičky a u strej­dy. Black se se mnou dohadoval, ale nakonec to vzdal. Řek mi, abych tam teda Harryho vodvez na jeho motor­ce. ‚Já už ji nebudu potřebovat,‘ povídal.“
Už tehdá mi mělo bejt jasný, že se dělo něco divnýho. Von přece tu svoji motorku miloval, tak proč mi ji na­jednou strkal? Proč říkal, že už ji nebude potřebovat? Há­ček byl samozřejmě v tom, že se dala moc snadno vysle­dovat. Brumbál věděl, že Black byl Strážcem tajemství Potterovejch. A Black zase věděl, že eště ten večír bude muset prásknout do bot, věděl, že už za pár hodin po něm pude ministerstvo.
Co kdybych mu ale byl Harryho dal, no? Vsadím se, že by ho byl z tý motorky shodil na půl cestě k moři. Sy­na svýho nejlepšího přítele! Když se ale nějakej kouzel­ník nechá svýst na špatnou cestu, neexistuje nic a nikdo, na čem by mu eště záleželo...“
Po Hagridově vyprávění následovalo dlouhé ticho. Pak se s jistým uspokojením ozvala madame Rosmerta. „Jen­že jemu se nepodařilo zmizet, že ne? Ministerstvo kou­zel ho dopadlo hned druhý den.“
„Ne, tak to bohužel nebylo,“ zavrtěl hořce hlavou Po­pletal. „Nebyli jsme to my, kdo ho našel. Byl to malý Pe­tr Pettigrew - další z Potterových přátel. Bezpochyby ší­lel žalem z toho, co se stalo, a protože věděl, že Black byl Strážcem tajemství Potterových, vydal se za ním sám.“ „Pettigrew... takový malý tlouštík, co se jim v Bradavicích věčně věšel na paty?“ vyptávala se madame Ros­merta.
„Vzhlížel k Blackovi a k Potterovi jako ke svým hrdi­nům,“ ujala se slova profesorka McGonagallová. „Svým nadáním se jim ovšem nikdy nemohl rovnat. Často jsem na něj byla dost přísná. Asi si dovedete představit, jak - jak toho teď lituju, když...“ Její hlas zněl dutě, jako by ji náhle přepadla rýma.
„Ale no tak, Minervo,“ domlouval jí laskavě Popletal. „Pettigrew zemřel hrdinskou smrtí. Očití svědkové - sa­mozřejmě mudlové, později jsme jim vymazali paměť - nám vyprávěli, jak Pettigrew Blacka dostihl. Tvrdili, že vzlykal: ‚Lily a James, Siriusi! Jak jsi to mohl udělat?‘ A pak sáhl po své hůlce. Jenže Black byl samozřejmě rychlejší. Rozmetal Pettigrewa na kusy…“
Profesorka McGonagallová se hlasitě vysmrkala. „Byl to pošetilý chlapec,“ prohlásila roztřeseným hlasem, „udělal hloupost... pro souboje nikdy neměl vlohy.. měl to přenechat ministerstvu...“
„To vám teda řeknu, že dostat se k Blackovi dřív než Pettigrew, tak jsem se na všecky hůlky vykašlal - byl bych toho ničemu roztrhal na takhle malý kousky,“ zavrčel Hagrid.
„Nevíte, o čem mluvíte, Hagride,“ obořil se na něj Po­pletal. „Když Blacka zahnali do kouta, neměl proti ně­mu naději nikdo kromě jednotky vycvičených úderných kouzelníků ze Sboru pro prosazování kouzelnických zá­konů. Já jsem tehdy byl ministrovým náměstkem a po­věřili mě řízením odboru kouzelnických katastrof. Byl jsem jeden z prvních, kdo dorazili na místo činu, když Black všechny ty lidi zavraždil. Nikdy - nikdy na to ne­zapomenu. Dodnes se mi o tom občas zdá. Kráter upro­střed ulice, tak hluboký že narušil stoku pod ní. A všu­de mrtvoly. Ječící mudlové. A Black tam stál a smál se a před ním leželo to, co zbylo z Pettigrewa - hromádka zkrvaveného ošacení a pár - pár drobounkých -“
Popletalův hlas náhle umlkl. Do ticha zatroubilo pět nosů, které smrkaly do kapesníků.
„No, takhle to tedy bylo, Rosmerto,“ pokračoval chraptivě Popletal. „Blacka odvezlo dvacet příslušníků Sboru pro prosazování kouzelnických zákonů a Pettigrew do­stal Merlinův řád prvního stupně, což si myslím, že as­poň trochu utěšilo jeho ubohou matku. A Black byl od té doby v Azkabanu.“
Madame Rosmerta dlouze vzdechla. „Je pravda, že zešílel, pane ministře?“
„Byl bych moc rád, kdybych to mohl potvrdit,“ odpo­věděl váhavě Popletal. „Rozhodně se domnívám, že po­rážka jeho pána ho na chvíli připravila o zdravý rozum. Vražda Pettigrewa a všech těch mudlů, to byl čin zoufa­lého a do kouta zahnaného člověka... čin krutý a ne­smyslný Viděl jsem ale Blacka při své poslední inspekci Azkabanu. Abyste věděli, většina azkabanských vězňů jen vysedává potmě a sami pro sebe si mumlají něco, co ne­dává žádný smysl... mě ale šokovalo, jak Black vypadal normálně. Mluvil se mnou naprosto racionálně. Vyvá­dělo mě to z míry. Řekli byste, že se prostě jen nudí - úplně klidně se mě zeptal, jestli už mám přečtené novi­ny, a tvrdil, že mu chybí luštění křížovek. Ano, žasl jsem nad tím, jak málo na něj mozkomorové působí - a při­tom to byl jeden z nejpřísněji střežených trestanců v ce­lé věznici, abyste věděli. Mozkomorové se za dveřmi je­ho cely střídali ve dne v noci.“
„Co ale myslíte,. že míní udělat teď, když utekl?“ zepta­la se madame Rosmerta. „Dobrý bože, pane ministře, snad se nechce znovu spojit s Vy-víte-kým, že ne?“
„Dovolil bych si tvrdit, že to opravdu je jeho... ehmm... konečný plán,“ prohlásil vyhýbavě Popletal. „Doufáme ale, že Blacka chytíme mnohem dřív, než by se mu to mohlo podařit. Musím přiznat, že Vy-víte-kdo opuštěný a bez přátel je jedna věc... Ale kdyby se k němu vrátil je­ho nejoddanější služebník, vůbec se mi nechce pomys­let na to, jak rychle by mohl získat svou někdejší moc...“
Ozvalo se tiché ťuknutí skla o dřevo. Někdo odložil sklenici na stůl.
„Poslyšte, Korneliusi, pokud chcete opravdu poveče­řet s ředitelem, měli bychom už vyrazit zpátky na hrad,“ ozvala se profesorka McGonagallová.
Harry uviděl, jak postupně vstalo pět párů nohou, mih­ly se lemy plášťů a blyštivé podpatky madame Rosmer­ty odcupitaly k baru. Dveře hostince U Tří košťat se ote­vřely, dovnitř vletěl další oblak sněhu a učitelé byli titam. „Harry?“ Ron a Hermiona se naklonili.
Pod stolem se objevily jejich obličeje. Oba kamarádi na Harryho upřeně zírali a nevěděli, co říct.