Jdi na obsah Jdi na menu
 


Harry Potter byl v mnohém neobyčejně zvláštní chla­pec. Už jen tím, že víc než kterékoli jiné období ce­lého roku nenáviděl letní prázdniny. Navíc doopravdy stál o to, aby si mohl vypracovat všechny domácí úkoly, byl však nucen zabývat se jimi jen potají, uprostřed no­ci. A ještě ke všemu to byl čaroděj.
Byla už téměř půlnoc a Harry ležel na břiše v posteli, s přikrývkou přetaženou přes hlavu jako stan, v jedné ru­ce držel baterku a na polštáři měl položenou velkou ro­zevřenou knihu v kožené vazbě (Dějiny čar a kouzel od Batyldy Bagshotové).

Writing, by Ditraveler

Hrotem svého brku z orlího pera přejížděl po stránce odshora dolů a zamračeně soustře­děn hledal, co by mu pomohlo napsat požadovaný esej na téma Upalování čarodějek ve čtrnáctém století - po­jednání o jeho bezúčelnosti.
Brk se zastavil nahoře u nadějně vyhlížejícího odstav­ce. Harry si postrčil kulaté brýle na nose o kousek výš, přisunul baterku až ke knize a četl:
Lidé nedisponující čarodějnými schopnostmi (častěji známí jako mudlové) se sice v dobách středověku ne­smírně báli čar a kouzel, nebyli však příliš zdatní v je­jich rozpoznávání. Při oněch vzácných příležitostech, kdy se jim podařilo chytit skutečnou čarodějku či kou­zelníka, nepřinášelo jejich upálení sebemenší efekt. Ča­rodějka či kouzelník prostě pronesli základní ohně­chladicí zaklínadlo a pak předstírali, že ječí bolestí, zatímco ve skutečnosti si užívali příjemného, lehce šim­ravého pocitu. Je dokonce známo, že Vendelína Vý­střednice nalezla v upalování takovou zálibu, že se v různých převlecích nechala chytit celkem sedmačty­řicetkrát.
Harry si vložil brk mezi zuby a sáhl pod polštář pro kalamář a svitek pergamenu. Pomalu a nesmírně opatr­ně odšrouboval víčko kalamáře, namočil do něj brk a pustil se do psaní, ale každou chvíli toho nechal a na­slouchal, protože kdyby někdo z Dursleyových cestou na toaletu škrábání jeho brku zaslechl, Harry by pravděpo­dobně celý zbytek léta strávil zamčený v přístěnku pod schody.
Právě rodina Dursleyových, kteří bydleli v domě číslo čtyři v Zobí ulici, byla důvodem, proč si letní prázdniny nikdy pořádně neužil. Strýc Vernon, teta Petunie a jejich synáček Dudley byli Harryho jediní žijící příbuzní. Byli to mudlové a na kouzla a čáry pohlíželi s pozoruhodně středověkou předpojatostí. O Harryho zemřelých rodi­čích, kteří oba také patřili k čarodějnému cechu, pod střechou Dursleyových nikdy nepadlo ani slovo. Teta Pe­tunie a strýc Vernon se celá léta kojili nadějí, že budou­-li Harryho udržovat v co největším ponížení, dokážou z něj ty jeho čarodějné schopnosti vypudit. V tom ke své nesmírné zlosti neměli úspěch, takže nyní žili v hrůze z toho, aby někdo nezjistil, že Harry většinu z uplynulých dvou let strávil ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. To nejhorší, na co se teď Dursleyovi zmohli, bylo, že na po­čátku letních prázdnin zamkli Harrymu učebnice zaklí­nadel, kouzelnou hůlku, kotlík a koště a zakázali mu mlu­vit se sousedy.
Odloučení od učebnic představovalo pro Harryho opravdový problém, protože učitelé v Bradavicích mu na prázdniny naložili pořádnou spoustu práce. Jeden z úkolů, obzvlášť protivné pojednání o zmenšovacích lek­tvarech, dostal od profesora Snapea, kterého měl ze všech učitelů nejméně v lásce a od něhož se dalo čekat, že s radostí využije jakékoli příhodné záminky, aby mu na celý měsíc udělil školní trest. Harry se proto v prvním týdnu prázdnin chopil nabízené příležitosti. Zatímco strýc Vernon, teta Petunie a Dudley vyšli ven na předza­hrádku, kde se obdivovali novému služebnímu automo­bilu strýce Vernona (pořádně nahlas, aby to zaregistro­vala celá ulice), Harry potichu sešel dolů, otevřel
paklíčem zámek přístěnku pod schody, popadl několik učebnic a schoval je ve své ložnici. Říkal si, že pokud povlečení nepokaňká inkoustem, nebudou Dursleyovi vědět, že po nocích studuje čáry a kouzla.
Harry se všemožně snažil nevyvolávat se strýcem a te­tou žádné rozmíšky, protože už tak na něj byli pořádně nakvašení, a to jen proto, že mu pouhý týden po začát­ku školních prázdnin telefonoval jeden z jeho kouzel­nických spolužáků.
Ron Weasley, který v Bradavicích patřil k Harryho nej­lepším kamarádům, pocházel z kompletně kouzelnic­ké rodiny. To znamenalo, že se vyznal ve spoustě věcí, o nichž Harry neměl sebemenší ponětí, avšak ještě ni­kdy v životě netelefonoval. Obrovskou smůlou bylo, že když zavolal, zdvihl sluchátko strýc Vernon.
„U telefonu Vernon Dursley“
Harry, který byl právě náhodou ve stejné místnosti, ztu­hl, když slyšel Ronův hlas odpovědět:
„HALÓ? HALÓ? SLYŠÍTE MĚ? CHTĚL - BYCH - MLU­VIT - S HARRYM - POTTEREM!“


Ron tak hulákal, že sebou strýc Vernon poplašeně šku­bl, přidržel si sluchátko třicet centimetrů od ucha a za­hlížel na ně se směsicí vzteku a obav.
„KDO VOLÁ?“ zaburácel rozhořčeně směrem k mlu­vítku. „CO JSTE ZAČ?“
„RON - WEASLEY!“ zařval Ron v odpověď, jako by se strýcem Vernonem stáli na opačných stranách fotbalo­vého hřiště. „JSEM - HARRYHO - KAMARÁD - ZE ŠKO­LY -“
Malá očka strýce Vernona se přetočila směrem k Har­rymu, jehož nohy jako by zarostly do podlahy.
„TADY ŽÁDNÝ HARRY POTTER NENÍ!“ rozkřikl se a držel teď sluchátko na délku natažené paže, jako by měl strach, že vybuchne. „NEVÍM, O JAKÉ ŠKOLE TO MLUVÍTE! UŽ MI NIKDY NEVOLEJTE! NECHTE MOJI RODI­NU NA POKOJI!“
A praštil sluchátkem zpátky do vidlice, jako by se zba­voval jedovatého pavouka.
Hádka, která následovala, patřila k nejhorším vůbec.
„JAK SES MOHL OPOVÁŽIT DÁT TOHLE ČÍSLO LIDEM - LIDEM, JAKO JSI TY SÁM!“ zahřímal strýc Vernon a po­prskal Harryho od hlavy k patě.
Ron si očividně uvědomoval, že dostal Harryho do ma­léru, protože už znovu nezavolal. Neozvala se mu ani Hermiona Grangerová, jeho druhá nejlepší kamarádka z Bradavic. Harry se domýšlel, že Ron Hermionu varoval, aby to nedělala, což byla škoda, protože Hermiona, nej­chytřejší čarodějka v Harryho ročníku, měla mudlovské rodiče, telefonovat uměla velice dobře a dalo se počítat s tím, že bude mít dost rozumu, aby neprozrazovala, že chodí do Bradavic.
A tak se stalo, že Harry od svých kouzelnických přátel pět dlouhých týdnů neslyšel jediné slovo, a letošní léto bylo téměř stejně nesnesitelné jako to loňské. Dočkal se jen jednoho, opravdu nepatrného zlepšení: poté, co odpřísáhl, že nebude svou sovu Hedviku používat k posí­lání dopisů žádnému ze svých kamarádů, dostal povole­ní vypouštět ji na noc ven. Strýc Vernon k tomu svolil kvůli randálu, který Hedvika tropila, když byla neustále zavřená v kleci.
Harry se uprostřed pojednání o Vendelíně Výstředni­ci zarazil, zpozorněl a znovu nastražil uši. Ticho ve ztem­nělém domě rušilo jen vzdálené chrochtavé chrápání je­ho neuvěřitelně otylého bratránka Dudleyho. Uvědomil si, že už musí být velice pozdě. Oči ho pálily únavou a na­padlo ho, že by snad ten esej mohl dopsat zítra večer...
Zašrouboval uzávěr kalamáře, zpod postele vytáhl sta­rý povlak na polštář, uložil do něj baterku, Dějiny čar a kouzel, svůj esej, brk i inkoust, potom vstal a všechno to schoval pod uvolněné prkno v podlaze pod postelí. Vstal, protáhl se a pohlédl na světélkující ciferník budí­ku, který stál na jeho nočním stolku.
Byla jedna hodina po půlnoci. Harrymu se sevřel ža­ludek zvláštním pocitem. Aniž by si to uvědomoval, už celou hodinu mu bylo třináct let.
K dalším věcem, které byly na Harrym neobvyklé, pat­řilo i to, jak málo se těšil na svoje narozeniny. Ještě nikdy v životě nedostal jediné přání. V posledních dvou letech
Dursleyovi jeho narozeniny absolutně ignorovali a nebyl jediný důvod předpokládat, že tentokrát si na ně vzpo­menou.
Harry přešel temným pokojem, minul Hedvičinu vel­kou prázdnou klec a přistoupil k otevřenému oknu. Opřel se o parapet a chladný noční vzduch mu po dlou­hé době strávené pod přikrývkou připadal jako pohla­zení. Hedvika byla už druhou noc pryč; Harrymu to ne­dělalo žádné zvláštní starosti - nebylo to poprvé, co se tak dlouho někde zdržela - doufal však, že se brzy vrátí. Byla v tomhle domě jediným živoucím tvorem, který se při pohledu na něj netvářil, jako by ho bolely zuby.
Na svůj věk byl Harry sice stále ještě poměrně malý a hubený, za poslední rok však přece jen o pár čísel po­vyrostl. Na jeho uhlově černých vlasech se ovšem ne­změnilo vůbec nic: ať s nimi dělal cokoliv, zůstávaly vzpurně rozježené. Oči za brýlemi měl zářivě zelené a na čele měl pod vlasy jasně viditelnou tenkou jizvu, která tvarem připomínala klikatý blesk.
Ze všech neobvyklých věcí, jimiž se Harry vyznačoval, byla tahle jizva nejpozoruhodnější. Nebyla to - jak mu Dursleyovi deset let namlouvali - památka na dopravní nehodu, při níž přišli o život jeho rodiče, protože Lily a James Potterovi při žádné nehodě nezemřeli. Byli za­vražděni a zavraždil je nejobávanější černokněžník za po­sledních sto let, lord Voldemort. Harry z téhož útoku vy­vázl nepoznamenán ničím horším než jizvou na čele, když se Voldemortova kletba, která ho měla zabít, místo toho obrátila proti samotnému černokněžníkovi. Volde­mort jen tak tak přežil a uprchl...
Později se s ním však v Bradavicích Harry setkal tváří v tvář. Když teď stál u temného okna a vzpomínal na to poslední setkání, musel přiznat, že má štěstí, že se vůbec svých třináctých narozenin dočkal.
Přelétl očima po hvězdnaté obloze a hledal, zda ne­uvidí Hedviku, jak se k němu vrací třeba s mrtvou myší v zobáku a očekává, že ji pochválí. Jak tak nepřítomně hleděl přes hřebeny střech, trvalo mu několik vteřin, než Si uvědomil, co vlastně vidí.
Na pozadí zlatě zářícího měsíce se rýsoval jakýsi stín, který se neustále zvětšoval; byl to nějaký podivně asy­metrický tvor, který mával křídly a mířil přímo k němu. Harry nehnutě stál a pozoroval, jak se snáší pořád níž. Na zlomek vteřiny zaváhal s rukou na okenní klice a přemýšlel, jestli by raději neměl okno přibouchnout, pak ale onen bizarní tvor přelétl nad jednou z pouličních svítilen. Harry si uvědomil, co to je, a uskočil stranou.
Oknem prolétly tři sovy; dvě z nich mezi sebou přidr­žovaly třetí, která vypadala, že je v bezvědomí. S měkkým žuchnutím přistály na Harryho posteli; prostřední sova, velká a šedivá, se okamžitě svalila jako špalek a zůstala nehybně ležet. K nohám měla přivázaný velký balíček.
Harry bezvědomou sovu ihned poznal - jmenovala se Errol a patřila rodině Weasleyových. Bez váhání přisko­čil k posteli, rozvázal provázky omotané kolem Erroli­ných nohou, odložil balíček stranou a Errol samotnou pak odnesl do Hedvičiny klece. Errol otevřela jedno kal­né oko, nezřetelně zahoukala na znamení díků a začala polykat doušky vody.
Harry se otočil ke zbývajícím sovám. Jedna z nich, vel­ká samice sovy sněžné, byla jeho Hedvika. Také ona nes­la nějaký balíček a tvářila se neobyčejně potěšeně. Když ji Harry zbavoval jejího břemene, přítulně ho klovla, pak přeletěla pokoj a připojila se k Errol.
Třetí sovu, pohledného puštíka, Harry neznal, oka­mžitě mu však bylo jasné, odkud přiletěla, protože kro­mě třetího balíčku nesla i dopis s oficiálním znakem Bra­davic. Když od ní Harry zásilku převzal, důležitě si načechrala peří, roztáhla křídla a otevřeným oknem od­létla do noci.
Harry se posadil na postel, popadl balíček, který při­nesla Errol, strhl z něj hnědý balicí papír a objevil dá­rek zabalený ve zdobném zlatém papíru a svoje úplně první přání k narozeninám. Lehce roztřesenýma rukama otevřel obálku; vypadly z ní dva kusy papíru - dopis a ně­jaký novinový výstřižek.
Výstřižek evidentně pocházel z kouzelnických novin zvaných Denní věštec, protože lidé na černobílé foto-
grafu se hýbali. Harry ho zvedl, uhladil a dal se do čtení:
HLAVNÍ CENU ZÍSKÁVÁ
ZAMĚSTNANEC MINISTERSTVA KOUZEL
Artur Weasley, ředitel odboru zneužívání mudlovských vý­tvorů na ministerstvu kouzel, získal v každoroční galeo­nové tombole hlavní cenu Denního věštce.
Převelmi potěšený pan Weasley Dennímu věštci sdělila „To zlato, které jsme vyhráli, věnujeme na letní dovolenou v Egyptě, kde náš nejstarší syn Bill pracuje jako odeklí­nač pro kouzelnickou Gringottovu banku.“
Rodina Weasleyových stráví v Egyptě měsíc a vrátí se před začátkem nového školního roku v Bradavicích, kde mo­mentálně studuje pět jejich dětí.
Harry pohlédl na rozpohybovanou fotografii a obličej se mu roztáhl širokým úšklebkem, když viděl, jak celá de­vítičlenná rodina Weasleyových stojí před velkou pyra­midou a zuřivě na něj mává. Baculatá malá paní Weasley­ová, vysoký pan Weasley s řidnoucími vlasy, šest synů a jedna dcera, všichni (i když na černobílé fotografii to nebylo vidět) s ohnivě rudými vlasy. Přímo uprostřed snímku stál Ron, vytáhlý a hubený, se svou domácí kry­sou Prašivkou na rameni a s rukou kolem pasu své malé sestřičky Ginny.

The Weasleys, by Helene Sirois


Harryho nenapadal nikdo jiný, kdo by si zasloužil vy­hrát velkou hromadu zlata, než právě Weasleyovi, kteří byli hrozně milí a velice chudí. Zdvihl Ronův dopis a roz­ložil ho.


Harry si až příliš dobře pamatoval, jak se stalo, že Ro­novi stará hůlka praskla. Došlo k tomu, když auto, kte­rým oba společně letěli do Bradavic, narazilo do stro­mu na školním pozemku.

Harry se ještě jednou podíval na fotografii. Percy, kte­rý byl v Bradavicích v sedmém a tudíž závěrečném roč­níku, se tvářil ještě samoliběji než jindy. Odznak primu­se si připíchl k fezu, který měl furiantsky posazený na pečlivě učesaných vlasech, a brýle s kostěnými obrouč­kami se mu leskly v egyptském slunci.
Harry teď obrátil pozornost k dárku a rozbalil ho. Uvnitř našel cosi, co vypadalo jako miniaturní skleněný vlček. Pod ním byl další vzkaz od Rona.

Harry odložil lotroskop na noční stolek; zůstal na něm absolutně nehybně stát, přesně vyvážený na špičce, a je-
ho povrch odrážel světélkující ručičky budíku. Harry ho několik vteřin šťastně pozoroval a pak zdvihl balíček, kte­rý přinesla Hedvika.
Také v něm našel zabalený dárek, přání a dopis, ten­tokrát od Hermiony.

Harry se znovu pousmál, když odkládal Hermionin do­pis stranou a zdvihal balíček, který mu poslala. Byl hroz­ně těžký. Harry Hermionu znal a vůbec nepochyboval o tom, že v něm bude nějaká tlustá bichle plná těch nej­obtížnějších zaklínadel - tentokrát se ale mýlil. Srdce mu radostně poskočilo, když roztrhl papír a spatřil elegant­ní pouzdro z černé kůže, do níž byl vyražen stříbrný ná­pis: Souprava pro údržbu košťat.
„No páni, Hermiono,“ vydechl Harry a otevřel zip pouzdra, aby se podíval dovnitř.
Byla tam velká plechovka Fleetwoodovy fantastické leš­těnky na násady, blyštivě stříbrné nůžky na zastřihová­ní ocasních proutků, maličký mosazný kompas, který si mohl ke koštěti připnout v případě letu na delší vzdále­nost, a Příručka údržby košťat pro domácí kutily.
Další věcí, která Harrymu hned po kamarádech z Bra­davic nejvíc chyběla, byl famfrpál, nejpopulárnější sport ve světě čar a kouzel - hodně nebezpečný, nesmírně při­tažlivý pro diváky a provozovaný na létajících košťatech. Harry byl shodou okolností ve famfrpálu opravdu dob­rý; stal se nejmladším žákem, který byl za celé století vy­brán do jednoho bradavického kolejního mužstva. Jed­nou z věcí, kterých si cenil nejvíc ze všeho, co mu patřilo, bylo závodní koště Nimbus Dva tisíce.
Harry odložil kožené pouzdro stranou a vzal do ruky poslední balíček. Neuspořádané písmo na balicím pa­píru okamžitě poznal: tohle přišlo od Hagrida, brada­vického hajného. Odtrhl horní vrstvu papíru a letmo za­hlédl něco zeleného a kožnatého, než to však stačil pořádně vybalit, balíček se podivně zatřásl a ta věc uvnitř - ať už to bylo cokoli - vydala hlasitý cvakavý zvuk, jako by sklapla čelisti.
Harry ztuhl. Nepochyboval o tom, že Hagrida by ve snu nenapadlo posílat mu úmyslně něco nebezpečného, po­tíž ale byla v tom, že Hagrid měl oproti normálním lidem poněkud zkreslenou představu o tom, co je nebezpeč­né. Bylo o něm známo, že se přátelí s obrovskými pa­vouky, od cizích lidí v hospodě kupuje zuřivé trojhlavé psy a do své hájenky potají nosí zakázaná dračí vejce.
Harry do balíčku nervózně šťouchl prstem. Ozvalo se další hlasité cvaknutí. Harry se natáhl pro lampičku, kte­rá stála na nočním stolku, jednou rukou ji pevně ucho­pil a zdvihl ji nad hlavu, připraven do balíčku praštit. Pak druhou rukou chytil zbytek balicího papíru a zatáhl.
A z balíčku vypadla... kniha. Harry měl sotva čas zare­gistrovat její příjemně zelenou vazbu, na níž zlatým pís­mem zářil titul Obludné obludárium, než se postavila hřbetem vzhůru a začala se bokem posunovat podél okraje postele jako nějaký přízračný krab.
„To snad ne,“ zamumlal Harry.
Kniha se překlopila, s hlasitým prásknutím spadla z po­stele a rychle se šinula na druhou stranu pokoje. Harry ji opatrně následoval. Kniha se mu schovala v temném koutě pod psacím stolem. Harry se pomodlil ke všem sva­tým, aby dali Dursleyovým tvrdý spánek, spustil se na všechny čtyři a natáhl se po ní.
„Au!“
Kniha mu přirazila ruku mezi desky a pak proběhla ko­lem něj; stále ještě se odrážela od země deskami. Harry se neohrabaně otočil, vrhl se kupředu a podařilo se mu přitisknout ji k podlaze. Ve vedlejším pokoji vyrazil strýc Vernon hlasité ospalé zabručení.
Hedvika i Errol zaujatě přihlížely, když Harry vzpou­zející se knihu pevně stiskl v náručí, rozběhl se k prá­delníku a vytáhl z něj opasek, kterým ji pevně převázal. Obludárium se vztekle zatřáslo, nemohlo už však má­vat a klapat deskami, takže je Harry odložil na postel a na­táhl se pro Hagridovo přání.

Při pomyšlení, že by mu podle Hagridova názoru moh­la přijít vhod kousající kniha, přeběhl Harrymu mráz po zádech, položil však jeho přání vedle Ronova a Hermio­nina a ve tváři měl ještě širší úsměv než předtím. Teď už měl před sebou jen dopis z Bradavic.
Všiml si, že je o něco tlustší než obvykle, roztrhl obál­ku, vytáhl první stranu pergamenu a četl:

Muggle Technology, by gerre


Harry vytáhl z obálky formulář povolení, podíval se na něj, ale už se neusmíval. Bylo by báječné, kdyby mo­hl o víkendech navštěvovat Prasinky; věděl, že je to čistě kouzelnická vesnice, i když sám tam ještě nikdy nebyl. Jak ale pro všechno na světě dokáže přesvědčit strýce Vernona nebo tetu Petunii, aby ten formulář podepsali? Podíval se na budík. Byly už dvě hodiny ráno.
Rozhodl se, že s formulářem z Bradavic si bude lámat hlavu, až se vyspí, vlezl si znovu do postele a natáhl se, aby odškrtl další den v kalendáři, který si sám vyrobil a ve kterém odpočítával dny zbývající do návratu do Brada­vic. Potom si sundal brýle, ulehl s otevřenýma očima a dí­val se na tři přání ke svým narozeninám.
Přestože byl Harry Potter neobyčejně zvláštní chlapec, v té chvíli si připadal stejný jako všichni ostatní kluci: po­prvé v životě měl radost, že má narozeniny.